Termíny přijímacích pohovorů do akademického roku 2019/2020

Praha

21. 8. 2019, 11. 9. 2019

Český Krumlov

22. 8. 2019, 12. 9. 2019

Další podzimní termíny přijímacích pohovorů budou v Praze i v Českém Krumlově stanoveny individuálně.

Každé kolo přijímacích pohovorů má uzavírku k podání přihlášek vždy týden před daným termínem. Více informací o přijímacím řízení získáte na studijním oddělení.