Termíny přijímacích pohovorů

Průběžné přijímací řízení

Přijímání do studia probíhá průběžně vždy až do začátku akademického roku, do něhož se uchazeč hlásí. Pokud chcete začít studium v akademickém roce 2021/2022, který začíná 27. září 2021, můžete podat přihlášku již nyní, nejpozději však do konce září 2021.

Podání přihlášky neodkládejte. Čím dříve přihlášku podáte, tím dříve získáte jistotu o budoucím studiu. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše studijním oddělení.