Tým CEBES

Ing. Jaroslav Salivar, ředitel centra

Jaroslav Salivar je absolventem Vysoké školy Báňské (dnes Technická univerzita Ostrava) v oboru technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. V oblasti požární ochrany profesionálně působil od roku 1986. V letech 1997-2000 byl přednostou Okresního úřadu Rokycany. V období let 2001-2006 zastával funkci krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Od roku 2006 působil na ministerstvu vnitra jako náměstek ministra pro vnitřní bezpečnost a 1. náměstek ministra. Byl místopředsedou Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, výkonným místopředsedou Výboru pro civilní nouzové plánování Bezpečnostní rady státu, Republikového výboru pro prevenci kriminality, Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, členem Rady vlády ČR pro lidská práva, Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Rady vlády pro zdraví a životní prostředí a řady dalších vládních a meziresortních komisí. Byl také předsedou správní rady ZPMV.

Je náměstkem starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a místopředsedou Sdružení sportovních svazů České republiky. Je spoluautorem reformy Policie a řady právních předpisů, studií a analýz z oblasti vnitřní bezpečnosti – policie, požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatel a zpravodajských služeb.
Jaroslav Salivar je ředitelem Centra bezpečnostních studií CEVRO Institutu a specializuje se na oblast vnitřní bezpečnosti, azylové a migrační politiky a bezpečnostních sborů.
 

Ladislav Vovesný, tajemník centra

Ladislav Vovesný je absolventem bakalářského oboru Bezpečnostně právní činnost a bakalářského oboru Mezinárodní teritoriální studia na Vysoké škole evropských a regionálních studií. Dále je absolventem navazujícího magisterského studia v oboru Veřejná správa a oboru Bezpečnostní studia na Vysoké škole CEVRO Institut a absolventem rigorózního řízení v oboru Veřejná politika a veřejná správa na Vysoké škole Danubius.

Tajemníkem centra Bezpečnostních studií se stal 1. července 2015 a v současnosti působí i jako poslanecký asistent a konsultant v oblasti bezpečnosti.