Tým PCTR

Alexandr Vondra, čestný předseda

Alexandr Vondra se narodil 17. srpna 1961 v Praze. V letech 1979 až 1984 studoval geografii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Promoval v roce 1984 diplomovou prací, která se zabývala geomorfologickými poměry Polomených hor mezi Úštěkem a Dubou. O rok později získal na téže fakultě doktorát přírodních věd.

Brzy se zapojil do práce v demokratické opozici, z fakulty z vlastního rozhodnutí odešel a pracoval několik let jako správce asijských sbírek Náprstkova muzea na zámku v Liběchově. V letech 1982 až 1986 byl manažerem undergroundové rockové kapely Národní třída, jejímiž členy byli mladí hudebníci, výtvarníci a literáti. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával samizdatový časopis Revolver revue.

Od poloviny 80. let udržoval kontakty s disidenty v Maďarsku, Polsku a na Litvě. V roce 1987 se stal členem Polsko-československé Solidarity a účastnil se setkání zástupců československé a polské opozice v horách na státních hranicích a spoluorganizoval pravidelné pašování literatury, korespondence a techniky přes hraniční hory.

V roce 1989 byl mluvčím Charty 77 a jedním z autorů petice Několik vět. Za svou činnost byl vězněn na Ruzyni a na Pankráci. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra, politického hnutí, které vedlo zemi do prvních svobodných voleb. V bytě jeho ženy v Trojanově ulici v centru Prahy vznikal Informační servis, který se později přeměnil na týdeník Respekt.

V letech 1990-92 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla. Na jaře 1990 inicioval setkání intelektuálů a vrcholných představitelů Československa, Maďarska a Polska v Bratislavě, které následně vyústilo ve visegrádskou spolupráci.

V letech 1992-97 byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. Vedl český tým, který rozděloval československou zahraniční službu, byl českým vyjednavačem při jednání s Německem o společné deklaraci a zahajoval rozhovory o přistoupení ČR k NATO.

V letech 1997-2001 byl českým velvyslancem ve Spojených státech a v letech 2001-2002 zmocněncem české vlády pro přípravu summitu NATO v Praze. V roce 2003 z diplomacie vlastního rozhodnutí odešel. V roce 2004 působil v Praze jako odborný asistent The German Marshall Fund of the U.S.

V letech 2004 až 2006 byl jednatelem a konzultantem mezinárodní firmy Dutko Worldwide, přednášel euro-americké vztahy na New York University (NYU) v Praze a působil ve funkci prezidenta České euroatlantické rady. V Ústí nad Labem pomáhal založit Collegium Bohemicum, instituci, která se při Městském muzeu věnuje historii a současnosti česko-německých vztahů.

Od září 2006 do ledna 2007 byl ministrem zahraničních věcí ČR v první Topolánkově vládě. Od ledna 2007 do května 2009 byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti v druhé Topolánkově vládě. V této funkci měl na starosti předsednictví České republiky v EU 2009. Ve vládě Petra Nečase byl v době od července 2010 do prosince 2012 ministrem obrany. Ve stejné době působil také jako místopředseda ODS. V letech 2006 až 2012 byl také zvoleným senátorem (ODS) za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko.

Do roku 2019 Alexandr Vondra působil jako ředitel Centra transatlantických vztahů na vysoké škole CEVRO Institut. Na této škole a na Univerzitě Jána Evangelista Purkyněho v Ústí nad Labem také přednášel mezinárodní vztahy.

V roce 2019 byl zvolen do Evropského Parlamentu, kde nyní naplno působí. V Centru transatlantických vztahů i přesto stále působí jako Čestný předseda.  

Za činnost ve prospěch lidských práv, demokracie a mezinárodního porozumění obdržel četná zahraniční ocenění (americkou National Endowment for Democracy Medal, státní vyznamenání v Polsku a Lotyšsku, Záslužný kříž ministra obrany ČR a Záslužnou medaili generálního tajemníka NATO, Cenu za porozumění, toleranci a mír od Německé společnosti pro zahraniční vztahy). Hovoří anglicky, rusky a česky. S manželkou Martinou má tři děti.

Martina Heranová, programová koordinátorka

Martina Heranová se narodila 6. dubna 1977 v Karlových Varech. Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2007 získala doktorát. Specializuje se na otázky mezinárodní bezpečnosti s důrazem na region střední Evropy.   Publikovala několik článků věnovaných současným výzvám globální a regionální bezpečnosti a probíhajícím geopolitickým změnám na internetových portálech RevuePolitika, Pravý břeh a Natoaktual. Její analýzy byly publikovány rovněž v Polsku a na Slovensku.      

V letech 2000-2002 působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se zaměřovala na energetické otázky. Následně vstoupila do diplomatické služby a v letech 2002-2013 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí, kde zastávala několik různých diplomatických pozic, včetně postů vedoucí oddělení ne-německých zemí v Odboru států střední Evropy, vedoucí oddělení NATO v Odboru bezpečnostní politiky a zástupkyně velvyslance na Velvyslanectví České republiky v Litvě.

Od roku 2013 je nezávislou bezpečnostní expertkou a působí v Občanském institutu. Od ledna 2019 pracuje jako projektová koordinátorka Centra transatlantických vztahů na vysoké škole CEVRO Institut.