Výzkumné granty

Název projektu Poskytovatel Období řešení grantu
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi“. (společný projekt CEVRO Insitutu - Doc. JUDr. Ivanka Štenglová a Ústavu státu a práva AV ČR) GAČR 2019-2021
Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby (společný projekt CEVRO Institutu - Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. a Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. a UJEP) GAČR 2019-2021
Paměti komunismu: formování politických identit v závislosti na konstrukcích historické paměti  (řešitel PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.) GAČR 2018-2020
Autonomie církví a náboženských společností v teoretické reflexi, legislativní praxi a v judikatuře soud (řešitel: Mgr. Jakub Kříž, Ph.D.) GAČR 2013-2015
Komparativní analýza internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR (řešitel: Prof. Dr. Miroslav Novák a kol.) GAČR 2011-2013