Naši pedagogové

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

absolvent Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, kde absolvoval i postgraduální studium na katedře Veřejné ekonomiky a regionálního rozvoje. Expert na problematiku sdílené ekonomiky.

Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Odborné zaměření

Současné působení

Publikace

Odkazy