Naši pedagogové

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

advokát, ve své praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo, fúze a akvizice, bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy, pravidelně publikuje v odborném tisku na téma obchodních společností, podílí se na přípravě komentáře k zákonům (např. občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích)

email: jan.lasak@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace