Naši pedagogové

JUDr. Martin Vychopeň

advokát a bývalý předseda České advokátní komory, jeden z garantů a vyučujících postgraduálního studia LL.M. - obor Arbitráž a mediace

Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace