Naši pedagogové

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA

patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice, rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu a Vídni, je také mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory, jeho znalosti v oboru informačních technologií mu umožňují, aby byl rozhodcem v tzv. ADR řízeních o evropských doménách (.eu), jeden z garantů a vyučujících postgraduálního studia LL.M. - obor Arbitráž a mediace

Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Profesní zkušenosti

Privatizace

Energetika

Duševní vlastnictví, IT a telekomunikace

Zahraniční investice (M&A, Joint Ventures)

Komerční nemovitosti

Legislativa