Naši pedagogové

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

historik, publicista, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti, autor více než 120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů, jako pedagog se věnuje činnosti bezpečnostního aparátu a historii mezinárodnímu terorismu

email: pavel.zacek@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Knihy a edice

Odborné články

 • Zákonné překážky neudělení osvědčení účastníka odboje a odporu. In: Vyjádření úcty a vděčnosti. 3. sborník o protikomunistickém odboji. In: Žáček, P. a kol., Ministerstvo obrany, Praha, 2018.
 • Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek. Nezbytná podmínka vyřizování zákona č. 262/2011 Sb. In: Vyjádření úcty a vděčnosti. 3. sborník o protikomunistickém odboji. In: Žáček, P. a kol., Ministerstvo obrany, Praha, 2018 (spoluautor P. Rendek).
 • Snaha o trestní postih „pamfletu“ Charta 77. První vlna signatářů v podkladech Správy vyšetřování StB. In: Vyjádření úcty a vděčnosti. 3. sborník o protikomunistickém odboji. In: Žáček, P. a kol., Ministerstvo obrany, Praha, 2018 (spoluautorka M. Bártová).
 • The Czechoslovak Little Sister: A brief overview of the organizational development of the foreign intelligence service in Communist Czechoslovakia, 1953 – 1989. Remembrance and Justice (2017), 2 (30).
 • První garnitura sovětských poradců. Ovládnutí a řízení československého bezpečnostního aparátu, 1949-1953. Securitas Imperii, 2017, č. 2 (31).
 • Za mír a socialismus až do trpkého konce II. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky v letech 1987–1989 II. Securitas Imperii, 2017, č. 2 (31). 
 • Kontrarozvědný protiteroristický aparát východního bloku v 80. letech 20. století. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2017, č. 15.
 • Napětí v Budapešti trvá“. Hlášení rezidentury Správy rozvědky ministerstva vnitra, 1956-1957. Edice dokumentů (2. část). Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2017, č. 15.
 • The Czech Experience. Dismantling the State Security Apparatus; Regime Archives; Investigation and Prosecution of the Crimes of the Regime; Lustration. In: Žáček, P., Maráková, N. (eds.): Memory of Nations. Democratic Transition Guide. CEVRO, z.s., Praha 2017.
 • Agent V-101. Způsob kontroly politických oponentů po roce 1945. In: Guba I., Syrný M. a kol., eds., Jozef Lettrich a jeho doba. Nadácia Jozefa Lettricha, Martin, 2016.
 • Projekt „Jonquil“ a Mělník. Snahy OSS o vytvoření operační základny v protektorátu, 1944. Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka, 2017, č. 10.
 • The Last Chief of Czechoslovak Foreign Espionage in 1989. A Portrait of Vilém Václavek (aka Kainar). Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, 2017, č. 1 (11).
 • Zákulisí „pochodu na Prahu“. Kdo vyjednával o vlasovské pomoci povstalcům. Archivní časopis, 2017, č. 2.
 • Napětí v Budapešti trvá“. Hlášení rezidentury Správy rozvědky ministerstva vnitra, 1956-1957. Edice dokumentů (1. část). Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2016, č. 14.
 • Případ „Rino“: náš člověk v CIA. Řízení čs. špičkové agentury sovětskou rozvědkou, 1973-1976. Securitas Imperii, 2016, č. 2 (29).