Naši pedagogové

prof. Miloš Havelka, CSc.

významný český filosof a sociolog, zabývá se hlavně dějinami myšlenek, „českou otázkou“, myšlením T. G. Masaryka a Maxe Webera, kromě vlastní vědecké práce je editorem a překladatelem díla německého sociologa Maxe Webera, je členem Masarykovy sociologické společnosti

 

email: milos.havelka@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace (výběr)

V nakladatelství Torst publikoval dva svazky textů (1995 a 2005)  Spor o smysl českých dějin (1895 - 1938) a Spor o smysl českých dějin (1938 - 1989), v Lidových novinách monografickou studii Dějiny a smysl (2002), v brněnském CDK Ideje - dějiny - společnost (2010) a v nakladatelství Mervart kolektivní monografii Náboženské kultury v českých zemích v 19. a 20. století (2014). Je spolueditorem  mezinárodního německy psaného analytického sborníku Občanská společnost a lidská práva ve Střední Evropě pro nakladatelství Böhlau Verlag v Mnichově (2015), do kterého vedle dvou studií připravil rozsáhlou antologii českého myšlení o občanské společnosti od K. H. Borovského po současnost. V tisku je soubor jeho kritických studií Výklady a kritika v nakladatelství Mervart (2016). Z němčiny překládal texty Maxe Webera a Ralfa Dahrendorfa, k vydání připravil výbor z Filosofie symbolických forem Ernsta Cassirera  a studii z náboženské filosofie Karla Jasperse Šifry transcendence.