Praha | Český Krumlov

School of political studies

Bezpečnostní politika

 

Pro přihlášení klikněte  .

PROČ JE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu vysoké školy CEVRO Institut a také jeho absolventů mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Bezpečnostní politika je zaměřen na právní, manažerské i politické aspekty bezpečnostního sektoru v České republice. Tým pod vedením doktora Cyrila Svobody jej sestavil tak, aby připravil absolventy na efektivní rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení. Důkladná znalost bezpečnostního systému státu i samosprávných celků včetně globálních bezpečnostních hrozeb, kterým čelí, spolu s pochopením ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu činí z programu Bezpečnostní politika ideální průpravu pro práci v bezpečnostním sboru, ozbrojených silách, záchranném sboru a službě, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celků v bezpečnostní oblasti.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilAkademický
Délka studia3 roky
Místo studiaPraha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Špičkové odborné znalosti a praktické dovednosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem;
 • schopnost odborného a efektivního rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení;
 • odborné znalosti bezpečnostní politiky státu, samosprávného celku či organizace, které vycházejí z ústavní a právní úpravy, politických dokumentů a strategií národní i mezinárodní povahy;
 • pochopení ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu;
 • velmi dobrou znalost angličtiny zakončenou mezinárodním certifikátem.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

 • Pro výkon funkce vedoucího příslušníka bezpečnostního sboru či ozbrojené síly;
 • pro činnost řídíchoí pracovníka záchranného sboru a služby;
 • pro činnost řídícího úředníka odboru bezpečnostní politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy i samospráv;
 • pro činnost bezpečnostního analytika či projektového nebo bezpečnostního manažera organizace;
 • pro činnost konzultanta v oblasti bezpečnostního a krizového managementu;
 • pro výkon funkce řídícího pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti;
 • pro činnost asistenta poslance/senátora;
 • pro výkon funkce voleného člena zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblasti (krajský či městský radní pro oblast bezpečnosti).

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

Přihlášení