Praha | Český Krumlov

School of political studies

Český Krumlov

Středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí Vysoká škola CEVRO čtyři bakalářské a čtyři navazující magisterské studijní programy. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium však tyto obory mohou studovat v Praze.

Informační a konzultační středisko Vysoké školy CEVRO v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008.

STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM KRUMLOVĚ:

Studijní programStupeň studiaForma
Praxe veřejné správyBc.kombinovaná
Právo v obchodních vztazíchBc.kombinovaná
Bezpečnostní politikaBc.kombinovaná
Management sociálních služebBc.kombinovaná
Veřejná správaNMgr.kombinovaná
Obchodněprávní vztahy NMgr.kombinovaná
Bezpečnostní managementNMgr.kombinovaná
Management sociálních služeb v evropském kontextu NMgr.kombinovaná

 

ŠKOLNÉ:

Pro studenty přijaté ke studiu v Českém Krumlově do akademického roku 2024/2025 (půlroční platba)

Bakalářské studiumNavazující magisterské studium
27.500 Kč  30.900 Kč

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ NALEZNETE ZDE.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

KONTAKT:

Kristýna Trešlová, DiS., PaedDr. Lada Novotná
email: studijni@vsci.cz; tel. 774 427 407, 774 427 404

Vysoká škola CEVRO
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01 Český Krumlov

ÚŘEDNÍ HODINY STŘEDISKA:

vždy v době kontaktní výuky a dále dle dohody skrze email studijni@vsci.cz

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení