Praha | Český Krumlov

School of political studies

EXPERTNÍ KURZ: Historické, bezpečnostní a politické souvislosti konfliktu na Ukrajině

Dvouměsíční intenzivní kurz pro profesionály (novináře, analytiky, či státní úředníky), ale i pro všechny, kteří chtějí do hloubky pochopit historické, bezpečnostní a politické souvislosti probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině.

Zahájení kurzu: 27. října 2023.

Přihlášky přijímáme do: 23. října 2023.

ELITNÍ TÝM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Z AKADEMICKÉ, DIPLOMATICKÉ

A BEZPEČNOSTNÍ OBLASTI:

Ing. Jiří Šedivý, hlavní garant, armádní generál v zál., bývalý náčelník GŠ AČR.

Tomáš Pojar, M.A., národní bezpečnostní poradce, poradce premiéra ČR.

Mgr. Matyáš Zrno, novinář, válečný reportér na Ukrajině

PhDr. Jan Paďourek, býv. náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky Úřadu pro zahraniční styky a informace, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání MV ČR

JUDr. Cyril Svoboda, český politik a diplomat, ředitel Diplomatické akademie

Ing. Josef Procházka, Ph.D., ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany

RNDr. Alexandr Vondra, bývalý ministr zahraničí, pro evropské záležitosti a obrany a velvyslanec v USA, poslanec Evropského parlamentu

David Svoboda, Ph.D., ukrajinista a historik, Ústav pro studium totalitních režimů

Pavel Žáček Ph.D., novinář, historik, zakladatel a první ředitel ÚSTR, poslanec PSP ČR

Jaroslav Kurfürst, Ph.D., diplomat, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce evropské

Mgr. Daniel Koštoval, bezpečnostní a obranný analytik, bývalý náměstek ministerstva obrany

Ing. Leoš Mauer, vedoucí kanceláře Správy uprchlických zařízení MV

8 VÝUKOVÝCH MODULŮ:

(1 modul = 1 den = 8 hodin výuky = 8 x 40 min)

1. Historické souvislosti

 • Počátky Ruského impéria od 13.století po konec 19. století
 • Dějiny Ruska 20. století
 • Kyjevská Rus
 • Polsko / Litevsko ukrajinské vztahy do konce 18. století
 • Ukrajina a vztahy k Carskému Rusku a Rakousko-Uhersku
 • Ukrajina 20.století, 1.svv, vznik SSR a Ukrajina, rozpad SSSR
 • Vznik a politický vývoj Ruska a Ukrajiny po roce 1991

 

2. Kořeny konfliktu na východní Ukrajině, vztahy se sousedy

 • Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko
 • Řešení národnostních otázek, jazykový zákon Ukrajiny
 • Role Maďarska a Turecka
 

3. Ekonomické aspekty konfliktu

 • Ekonomika Ruska jako následníka SSSR, Ruské ekonomické reformy, směřování na Čínu, od optimismu ve vztazích k Evropě a USA po izolaci po 24.únoru 2022
 • Je Šanghajská organizace pro spolupráci ekonomická nebo vojenská organizace? 
 • Sankční program po anexi Krymu a jeho účinnost; sankční program EU a USA po 24.únoru 2022 – střelili jsme se do vlastní nohy?
 • Neúčinnost sankcí po 2008 a anexi části Gruzie
 

4. Sovětská a ruská válečná doktrína 

 • Rozvoj hlavních druhů OS Ruska, hlavní zbraňové systémy – jadernými počínaje. 
 • Velitelský sbor SSSR, Ruska
 • Co je to hybridní válka – je Gerasimov skutečně „otcem“ hybridní války? 
 • Ruské doktríny a válečné plány
 • Ruské zbrojní programy
 

5. Ukrajinské ozbrojené síly (Josef Procházka)

 • Odevzdání jaderných zbraní 1994
 • Kvalita velitelského sboru do 2014 a dnes.
 • Modernizace ukrajinských ozbrojených sil
 • Vliv NATO pomoci na rozvoj schopností velitelského sboru ukrajinských OS a na zavádění moderních technologií před ruskou agresí
 

6. Příprava Ruska na agresi

 • Politická a ekonomická příprava
 • Příprava organizace energetické krize Evropy
 • Ruská vojenská cvičení na západním Rusku, Bělorusku jako příprava na invazi (ještě nenásilná fáze hybridní války)
 • Útoky ruských vojenských komand ve Velké Británii – Případy Litviněnko, Skripal
 • Útoky ruských vojenských komand v Čechách 2014 – Vrbětice a v Bulharsku 
 

7. Fáze Ruské agrese na Ukrajině

 • Boj o Hostomel a Kyjev
 • Fáze ruského postupu do září 2022
 • Ukrajinská protiofenzíva podzim 2022
 • Ruská mobilizace
 • Stabilizace fronty do konce ledna 2023
 • Příprava jarní ofenzívy
 • Velení ruským silám od chaosu po Gerasimova na frontě
 • Ruská selhání a úspěchy
 • Kvalita velitelského sboru Ruska a Ukrajiny
 • Rozhodující zbraně a zbraňové systémy ve výzbroji Ruska a Ukrajiny
 • Fenomén bezpilotních prostředků
 • HIMARS versus Tornado S
 • Role ruské Vagnerovy skupiny – rozvoj soukromé armády v konfliktu vysoké intenzity
 

8. Politická témata

 • Ruská propaganda, vedení psychologických operací
 • Aktivity Ruska k ovlivňování veřejného mínění v zemích ne-přátelských.
 • Ruští „spojenci“ – Čína, Bělorusko, S. Korea, Irán, J. Afrika, Indie
 • Politický boj v Rusku
 • Rozpadne se Rusko?
 • Kdo přijde po Putinovi?
 • Ukrajinská současná politická scěna
 • Role Zelenského jako prezidenta obránce Ukrajiny a jeho boj s korupcí
 • Vstup Ukrajiny do EU?
 • Vstup Ukrajiny do NATO?
Výuka bude probíhat na půdě Vysoké školy CEVRO (Jungmannova 17, Praha 1) vždy v pátek od 13 hod.
Cena kurzu: 29.000 Kč + 21 % DPH.
Množstevní sleva. Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchranného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny kurzu.
Absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikát je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako respektovanou českou vzdělávací institucí (nejen) na poli bezpečnosti. Frekventanti kurzu mohou získat adresná doporučení garantů a přednášejících při hledání souvisejících pracovních pozic.
Bližší informace a přihlášky: Jiří Š. Cieslar – jiri.cieslar@vsci.cz
Rozhovor s garantem kurzu a bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR generálem Jiřím Šedivým o unikátním vzdělávacím projektu nejen pro novináře a analytiky, kteří chtějí do hloubky poznat historické, bezpečnostní a politické souvislosti konfliktu na Ukrajině:
Mediálním partnerem kurzu je magazín CZ Defence.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení