K navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit každý, kdo dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání. Nezáleží na tom, zda jej získal na naší škole nebo na jiné soukromé či veřejné vysoké škole. Na počátku studia studenti z jiných vysokých škol či jiných oborů absolvují diferenční předměty, které srovnají případné neznalosti. Získané kredity z těchto předmětů jsou počítány mezi volitelné předměty. Nejsou tedy navýšením studijní zátěže.

Podání přihlášky do 30. 9. 2022 je ZDARMA.

Můžete podat přihlášku i v případě, že předchozí studium řádně ukončené nemáte. Pokud úspěšně projdete přijímacím řízením (motivační dopis/pohovor, nebo v případě bakalářského stupně studia SCIO testy), budete doporučeni k přijetí. Jakmile nám později doručíte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně diplomu a jeho dodatku, vystavíme Vám rozhodnutí o přijetí ke studiu. Tím budete mít všechny podmínky splněné a vznikne Vám právo na zápis.

Než vám škola vystaví patřičný dokument, postačí nám potvrzení vydané studijním oddělením o úspěšném zakončení studia. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku předložíte neprodleně po obdržení.

Nejčastěji uchazeči neví IZO střední školy a studijní obor střední školy. Tyto potřebné informace najdete na maturitním vysvědčení, webových stránkách střední školy nebo, pokud již škola neexistuje, zkuste školu dohledat na webových stránkách MŠMT: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/. IZO vyhledané střední školy pak vložte do pole Střední škola v přihlášce a klikněte na Dohledat.

Výuka v kombinované formě probíhá vždy v pátek a v sobotu přibližně jednou za tři týdny. Docházka na řízené konzultace v kombinované formě povinná není. Jako student jste však povinen složit všechny zapsané předměty do konce daného zkouškového období.

Prokázání znalosti alespoň jednoho cizího jazyka je povinné pouze u studijních programů Bezpečnostní politika (Bc./Mgr.), Politologie a mezinárodní vztahy/Politologie (Bc./Mgr.) a programu Management sociálních služeb v evropském kontextu. Studenti musí znalost prokázat tím, že část kreditů za volitelné předměty získají z kategorie předmětů v cizích jazycích nebo přímo z jazykové výuky. Kredity mohou získat i při studijních pobytech na zahraničních vysokých školách. Zvláštním případem jsou pak anglickojazyčné programy Economics, Business, Politics a Philosophy, Politics, Economics, vyučované výhradně anglicky.

Ano, můžete podat přihlášku a projít přijímacím řízením. Pokud uspějete, budete doporučeni k přijetí. Abychom Vám vystavili rozhodnutí o přijetí, budeme od Vás potřebovat ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně diplomu, s nostrifikační doložkou.

Formu studia lze změnit z pracovních či osobních důvodů, a to jednou za akademický rok. Studium lze přerušit nejdříve po prvním trimestru, a to maximálně na jeden rok. Po dobu přerušení studia nemáte status studenta.