Ve spolupráci s našimi partnery Českým institutem manažerů informační bezpečnosti, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Cyber Rangers Elite Community a odborníky z Národního centra kybernetické bezpečnosti (výkonné sekce NÚKIB) vám představujeme exkluzivní postgraduální vzdělávací program.

 • pro klíčové manažery, bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v ICT v soukromé i veřejné sféře
 • zaměřený na ochranu podnikové i státní IT infrastruktury a pochopení principů řízení kybernetické bezpečnosti
 • reflektující nově schválený zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti účinný od 1. ledna 2015
 
 

Zahájení další studijní skupiny: podzim 2022.

Přihlášky přijímáme do: 31. května 2022!

ODBORNÝMI GARANTY PROGRAMU JSOU:

Aleš Špidla, hlavní garant, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

Tomáš Pojar, bezpečnostní poradce, dočasně uvolněný prorektor VŠ CEVRO Institut

Jakub Vlček, PricewaterhouseCoopers

Jan Dienstbier, Gordic

Tomáš Pluhařík, CEO HuMaInn / CyWeTa

Vladimír Lazecký, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu / VIAVIS

pracovníci Národního centra kybernetické bezpečnosti (NBÚ) dle konkrétní problematiky

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

O studijním programu

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.
 • Cena studia je 119 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MBA – Management a kybernetická bezpečnost.
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, klienti PricewaterhouseCoopers a členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 100.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MBA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí. Veřejná správa je záležitostí veskrze národní. Celoživotní vzdělávání a titul MBA je zakotven v českém právním řádu.