Our international faculty

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

social worker, economist, worker of the White Circle of Safety

email: lucie.kozlova@vsci.cz
Address:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Prague 1

Curriculum vitae

Current position

Education

Research Interests

Approved research projects

 • 2020  Professional guarantor of project KA III of the South Bohemian Region (ESF OPZ) Planning of social services in the South Bohemian Region III (registration number CZ.03.2.63 / 0.0 / 0.0 / 15.007 / 001)
 • 2011 - 2013  Co-investigator of the project of the City of České Budějovice and the EU (ESF OP LZZ) Development plan of social services in České Budějovice (registration number CZ.1.04./3.1.03/65.00036)
 • 2011 - 2013  Co-researcher of the South Bohemian Region and the EU project (ESF OP HRE) Planning of social services in the South Bohemian Region (registration number CZ.1.04 / 3.1.00 / 05.00058)
 • 2011 - 2013  Co-investigator of the ICOS project, o.s. and EU (ESF OP HRE) Family Center Český Krumlov (registration number CZ.1.04 / 3.4.04 / 54.00167)
 • 2009 - 2012  Co-investigator of the international project EGALES in cooperation with SOÚ AV ČR -Eudes de Genre pour des Actions Liées et l'Egalité dans la Société (registration number 502116-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDSP)
 • 2009 - 2008  Investigator of the project Security Analysis of the Máj Housing Estate for 2008 (Municipality of České Budějovice)
 • 2006 - 2007  External evaluator of the community planning process in the project of the City of České Budějovice
 • 2004 - 2005  Investigator of the Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic - Strategies and Proposals for Implementation of Transformation of Social Benefits System for Persons with Disabilities
 • 2002 - 2003  Investigator of the Phare project - Possibilities of employment of disabled people in the Czech Republic and Austria
 • 2000 - 2001  Co-investigator of the Phare project - International meeting of organizations associating visually impaired children
 • 2000  Co-investigator of the project of the Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic - Anticipated impact of a change in the way of financing social services on the level of unemployment
 •  2000  Co-investigator of the project of the Ministry of Labor and Social Affairs - Analysis of children's disabilities and their social consequences, the level of social protection of disabled children, their results and effectiveness
 • 2000  Co-investigator of the Phare project - International cooperation of Roma civic associations within border regions

Publications

 • Kozubík, M., Kajanová, A., Kozlová, L. Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce. In Sociální práce/Sociálna práca, 2018, roč. 18, č. 3, s. 70-83. ISSN 1213-6204.
 • Hrušková, M,, Kozlová, L., Vojtová, H. Ověření účinků smyslové aktivizace. In Ošetřovatelská péče, 2015, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 2336-1603.
 • Kozlová, L., Hrušková, M. Biographical Research in Social Work. In Human Affairs, 2014, Volume 24, Issue 4, pp 524-530. IF = 0,280.
 • Kozlová, L., Klímová, A. Sociální prostředí jako faktor ovlivňující použití tělesných trestů u dětí. In Prevence úrazů, otrav a násilí, 2014, roč. 10, č. 1, s. 7-12. ISSN 1801-0261.
 • Francová, H., Kozlová, L. Deficity v podpoře rozvoje sociální inkluze pečujících rodin na lokální úrovni. In Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje. České Budějovice: VŠERS, 2013. ISBN 978-80-87472-47-7.
 • Kozlová, L., Mikešová, J. Vliv socioekonomického statusu rodiny na úrazovost dětí. In Prevence úrazů, otrav a násilí, 2013, roč. 9, č. 2, s. 113-119. ISSN 1801-0261.
 • Hrušková, M., Kozlová, L., Francová, H. Stereotypy percepce veřejnosti vůči obětem domácího násilí. In Prevence úrazů, otrav a násilí, 2013, roč. 9, č. 1, s. 7-14. ISSN 1801-0261.
 • Štochlová, P., Kozlová, L. Influence of Features of Children Suitable for Substitute Family Care on Their Adoption and Placement in Foster Care. In Journal of Nursing, Social studies, Public Health and Rehabilitation, 2012, Vol. 3, num. 1-2, s. 79-89. ISSN 1804-1868.
 • Kozlová, L., Klufová, R. Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích. In FÓRUM sociální politiky, 2012, roč. 6, č. 3, s. 25-29. ISSN 1802-5854.
 • Francová, H., Kozlová, L. Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením. In Sociální práce/Sociálna práca, 2011, roč. 11, č. 2, s.56-67. ISSN 1213-6204.
 • Klufová, R., Kozlová, L. Využití demografických prognóz při plánování pečovatelské služby. In Pečovatelská služba v České republice. Tábor: APSS, 2010. ISBN 978-80-904668-0-7.
 • Kozlová, L., Kovárnová, Š. Možnosti získávání dat pro plány sociálních služeb. InPlánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting,s.r.o., 2010. ISBN 978-80-254-7415-0.
 • Zimmelová, P., Kozlová, L., Kovárnová, Š., Kostohryz, D. Analýza současného stavu pobytových služeb pro seniory v Českých Budějovicích. In Kontakt, 2010, roč. XII., č. 3, s. 298–306. ISSN 1212-4117.
 • Zimmelová, P., Kozlová, L., Klufová, R., Studenovský, P., Slíva, J. Ergebnisse der Umfrage – Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung in der Region ind Interesse an der Gesundheitsversorgung im Landesklinikum Gmünd. In Handllungsleitfäden für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Vienna: 2010. ISBN 978-3-9501360-6-7.
 • Kozlová, L. O možnostech zajištění péče o dítě nejen v ČR. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1, str. 61-63. Praha: SOÚ AV ČR, 2009. ISSN 1213-0028.
 • Hrušková, M., Kozlová, L. Rodina z hlediska uspořádání genderových vztahů a rolí. In Etické kontexty sociální práce s rodinou. České Budějovice, Brno: 2008. ISBN 978-80-7326-145-0.
 • Kozlová, L., Pták, P. Plánování sociálních služeb pro generaci 50 plus z pohledu samosprávných celků. In Kontakt, 2008, roč. X., č. 2, s. 323-325. ISSN 1212-4117.
 • Štochlová, P., Kozlová, L. Monitoring umísťování dětí do osvojení a pěstounské péče v České republice. In Děti potřebují rodinu. Praha: 2008. ISBN 978-80-254-2683-8.
 • Kozlová, L., Francová, H. Finanční a pracovně-právní podpora rodičovství. In Reprodukční zdraví 2006. České Budějovice: ZSF JU, 2006. ISBN 80-7040-855-3.
 • Kozlová, L. Sociální služby. Praha: TRITON, 2005. ISBN 80-7254-662-7.
 • Kozlová, L., Tomanová, N. Dobrovolné mateřství bez partnera. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SOÚ AV ČR, 2005. ISSN 0038-0288.
 • Kozlová, L. Preference mateřství bez partnera jako forma životního způsobu. In Rodina na prelome tisícročia. Slovenská republika, Bratislava: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, 2005.
 • Kozlová, L., Dvořák, V. Alternativy rozvoje sociálního podnikání při poskytování sociální péče v České republice. In Determinanty sociálního rozvoja – Sociálne podnikanie III. Slovenská republika, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005.
 • Šimková, M., Kozlová, L. Harmonizace práce a rodiny z genderového aspektu. In Rodina na prelome tisícročia. Slovenská republika, Bratislava: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, 2005.
 • Kozlová, L. Soziale Dienstleistungen in Südböhmen. In Zukunftsregion Südböhmen - Mitteleuropa: Dimensionen menschenwürdiger regionalentwicklung. Rakousko: Linz, SRN: Passau, 2004, s.233-238. ISBN Trauner: 3-5487-565-7, Duschl: 3-937438-04-1.