Praha | Český Krumlov

School of political studies

Philosophy, Politics, Economics

 
   .

 • 3-trimester international master´s program
 • Modeled on University of Oxford
 • Interdisciplinární náplň programu – politická ekonomie, politická filozofie a politologie
 • Integrates political philosophy, politics and political economy
 • Renowned lecturers from Czech, US and European universities

Garant programu

Doc. Dr. Ing. Václav Liška. LL.M., MBA

Expert na finanční teorii a kapitálové trhy a garant studijních programů Economics, Business, Politics (Bc.) a Philosophy, Politics, Economics (Mgr.). Působil jako ředitel projektu UNIDO pro Českou republiku, generální tajemník SDIS, člen Rady Střediska pro cenné papíry, ředitel odborných programů zasedání WB a IMF v Praze v roce 2000 a jako poradce Rozpočtového výboru PS Parlamentu ČR. Řídil řadu projektů MŠMT, MV i MK ČR. Vykonává řadu funkcí v oblasti finačního řízení a edukaci v oblasti památkové péče – je prezidentem Památkové komory České republiky a předsedou Svatoboru. Vydal řadu monografií v oblasti ekonomické teorie a finančnictví.

 

Další informace o studijním programu PPE naleznete na anglické stránce programu.

– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

Přihlášení