Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2022!

Pro přihlášení klikněte  .

PRVNÍ PROFESNÍ PROGRAM V OBLASTI POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

  • Duration of Studies – 3 years
  • Forma studia – prezenční, kombinovaná
  • Místo výuky – Praha

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů.