Praha | Český Krumlov

School of political studies

Praxe veřejné správy

 

Pro přihlášení klikněte  .

PROČ JE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM VEŘEJNÉ SPRÁVY NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu vysoké školy CEVRO Institut a také jeho absolventů mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Praxe veřejné správy se zaměřuje na fungování veřejné správy a praktické právní, ekonomické a manažerské dovednosti. Klade důraz na moderní trendy. Tým pod vedením docentky Evy Horzinkové jej sestavil tak, aby absolventy připravil na řešení právních i ekonomických otázek moderní veřejné správy na národní i evropské úrovni. Důkladná znalost právní úpravy českého veřejného práva spolu se schopností pracovat v týmu doplněná o základy ekonomického řízení činí z programu Praxe veřejné správy ideální průpravu pro práci ve veřejné správě a samosprávě. Program je skvělou volbou i pro ty, kdo v daných oblastech již působí a mají zájem o prohloubení a upevnění svých znalostí.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilProfesní
Délka studia3 roky
Místo studiaPraha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Porozumět fungování veřejné správy v kontextu ústavně-právního a politického systému;
 • pochopit základy právní teorie, principy a pravidla správního práva, ale i základy soukromého práva;
 • orientovat se ve správním řízení i principech správního trestání;
 • vyznat se v problematice veřejných zakázek;
 • samostatně analyzovat a řešit problémy veřejné správy na národní i evropské úrovni.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

 • Pro činnost ve státní správě nebo samosprávě na úrovni obce, kraje či celého státu;
 • pro výkon funkce starosty, radního nebo tajemníka obecního úřadu;
 • pro manažerské pozice ve firmách, které realizují veřejné zakázky;
 • pro konzultační a poradenskou činnost v oblastech spolupráce soukromého a veřejného sektoru;
 • pro práci v evropských, mezinárodních či nadnárodních institucích.

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

Přihlášení