Praha | Český Krumlov

School of political studies

Proč na VSCI?

Při podání přihlášky online do 30. 9. získáte 10% slevu z první splátky školného!

(Platí pro bakalářské a navazující magisterské programy.)

Výhody studia na vysoké škole CEVRO Institut

Individuální přístup - své studenty známe jménem
Možnost rozložení školného na splátky
Malé studijní skupiny
Stáže v prestižních institucích
Získávání důležitých kontaktů
Snadné skloubení studia se zaměstnáním
Možnost navštívit předměty z jiných programů
Výborné uplatnění na trhu práce
Individuální přístup - své studenty známe jménem
Možnost rozložení školného na splátky
Malé studijní skupiny
Stáže v prestižních institucích
Získávání důležitých kontaktů
Snadné skloubení studia se zaměstnáním
Možnost navštívit předměty z jiných programů
Výborné uplatnění na trhu práce

Studijní programy:

📞Informační linka pro nové uchazeče: 221 506 760

Dny otevřených dveří:

středa 4. 10. 2023 v 16:00

čtvrtek 21. 9. 2023 v 15:00

Program

 • Představení CEVRO vysoké školy
 • Seznámení s jednotlivými studijními programy
 • Představení garantů studijních programů a pedagogů CEVRO
 • Informace o průběhu a termínech přijímacího řízení
 • Informace o průběhu studia
 • Prostor pro vaše dotazy
 • Prohlídka budovy

Své dveře Vám otevíráme i mimo výše uvedené termíny. Stačí si domluvit individuální návštěvu emailem na studijni@vsci.cz. Těšíme se na Vás!

Školné v akademickém roce 2023/2024:

Přihlášky přijímáme ještě do konce října!

Akademické i profesní vzdělání současně! Ušetříte čas i peníze

Bc. nebo navazující Mgr. studium dle ceníku + zvolený postgraduální program se 30% slevou ze standardní ceny 
(podmínkou je zahájení postgraduálního studia do jednoho roku od zápisu do studia)

Kontaktní formulář:

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů.
Plné znění souhlasu najdete  .

📞Informační linka pro nové uchazeče: 221 506 760

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení