Studijní pobyty a stáže

Program Erasmus

Na sklonku roku 2010 uspěla vysoká škola CEVRO Institut se svou žádostí o Erasmus University Charter (EUC). Tímto krokem splnila všechny předepsané požadavky a získala listinu, kterou Evropská komise opravňuje CEVRO Institut k účasti v programu Erasmus. Evropská komise přidělila EUC vysoké škole CEVRO Institut i na období 2014 – 2020. Na začátku roku 2021 byla CEVRO Institutu byla přidělena ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION na roky 2021 – 2027. V češtině ke stažení zde, v angličtině pak zde.

V lednu 2019 se vysoká škola CEVRO Institut připojila ke Konsorciu vysokých škol Evropské rozvojové agentury. Studenti a absolventi vysoké školy CEVRO Institut tak mohou vyjíždět prostřednictvím této agentury na praktické stáže do zahraničí. Na praktickou stáž mohou vyjet studenti jak bakalářského, tak magisterského programu, i čerství absolventi. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Pracovní stáž může trvat od 2 – 12 měsíců, z toho 3-4 měsíce jsou hrazeny z programu Erasmus+

Bližší informace a jak se přihlásit, najdete na stránkách Evropské rozvojové agentury.

Studijní a učitelské pobyty v rámci programu Erasmus

Studenti a také interní vyučující vysoké školy CEVRO Institut mohou využít program  Erasmus  k vycestování na studijní, resp. výukový, pobyt na zahraniční vysokou školu, se kterou vysoká škola CEVRO Institut uzavřela bilaterální dohodu o studentské, resp. učitelské, výměně.

 
V případě zájmu o studentskou nebo pedagogickou mobilitu kontaktuje zahraniční oddělení: jiri.cieslar@vsci.cz.