Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Erasmus

Studijní pobyty a stáže

Program Erasmus

Na sklonku roku 2010 uspěla Vysoká škola CEVRO se svou žádostí o Erasmus University Charter (EUC). Tímto krokem splnila všechny předepsané požadavky a získala listinu, kterou Evropská komise opravňuje Vysokou školu CEVRO k účasti v programu Erasmus. Evropská komise přidělila EUC Vysoké škole CEVRO i na období 2014 – 2020. Na začátku roku 2021 byla Vysoké škole CEVRO přidělena ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION na roky 2021 – 2027. V češtině ke stažení zde, v angličtině pak zde.

Erasmus Policy Statement.

V lednu 2019 se Vysoká škola CEVRO připojila ke Konsorciu vysokých škol Evropské rozvojové agentury. Studenti a absolventi Vysoké školy CEVRO tak mohou vyjíždět prostřednictvím této agentury na praktické stáže do zahraničí. Na praktickou stáž mohou vyjet studenti jak bakalářského, tak magisterského programu, i čerství absolventi. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Pracovní stáž může trvat od 2 – 12 měsíců, z toho 3-4 měsíce jsou hrazeny z programu Erasmus+

Bližší informace a jak se přihlásit, najdete na stránkách Evropské rozvojové agentury.

Studijní a učitelské pobyty v rámci programu Erasmus

Studenti a také interní vyučující Vysoké školy CEVRO mohou využít program  Erasmus  k vycestování na studijní, resp. výukový, pobyt na zahraniční vysokou školu, se kterou Vysoká škola CEVRO uzavřela bilaterální dohodu o studentské, resp. učitelské, výměně.

 
V případě zájmu o studentskou nebo pedagogickou mobilitu kontaktuje zahraniční oddělení: jiri.cieslar@vsci.cz.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení