Většinu našich bakalářských a navazujících magisterských programů nabízíme ve dvou formách – prezenční a kombinované. Výjimku tvoří anglickojazyčné programy PPE a EBP nabízené jen ve formě prezenční. Toto platí pro pražské studijní skupiny.

Studium v Českém Krumlově probíhá výhradně formou kombinovanou, tak aby většina našich vyučujících mohla zajišťovat kontaktní výuku i v tomto studijním středisku.