Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Information for New Students

Internal Regulations

Dear students,

we are happy that you have chosen CEVRO Institute for your studies. To make your first steps as easy as possible, we have prepared a brief overview of basic information about CEVRO Institute and about the study:

BASIC INFORMATION

 • The organization of study is governed by the school’s internal regulations, which you can find below


Academic Calendar for 2023 – 2024:

Term I

September 25 – December 17, 2023 (lecture period)
January 2, 2024 – February 9, 2024 (exam period)

Term II

February 12 – May 4, 2024 (lecture period)
May 6 – June 28, 2024 (exam period)

 Term III

July 7 – September 27, 2024 (lecture + exam period)

 

The key document is the Code of Study and Examination. Below you can find the essential information from this document:

 

Courses are divided into compulsory and voluntary. Compulsory courses are offered every year; voluntary according to students‘ interest.

After enrolling in courses, which is always before the start of the trimester, the student will see the class schedule for the given period in his or her profile.

Bachelor students are required to obtain a total of 180 credits (including credits for state final exams).

Students of subsequent master’s studies are required to obtain a total of 120 credits (including credits for state final exams).

 

ISIC / ALIVE with EUROPEAN STUDENT CARD
This is an international student identification card which is also integrated with European student card.

ISIC – for full-time students under the age of 26

ALIVE – for students of older than 26 years

With this card, the student proves his/her identity during exams, and at the same time, the card serves as the entrance card to the building.).

The student applies for the ISIC / ALIVE (European student card) when enrolling in the 1st year, as soon as the card is ready for collection, s/he will receive an informative e-mail. At the same time, these cards offer a number of discounts and benefits.

 

SCHOOL EMAIL [Outlook Microsoft 365]
The school e-mail is one of the most important communication channels during the entire course of study. Students are required to use this email and check it regularly. It is possible to have it forwarded to your private e-mail address.

Login to the CEVRO Institute systems can be found on the website https://www.cevroinstitut.cz/en/. The „Outlook“ and „IS“ icons are located at the top right of the web pages.

You will receive a username and password usually 2–3 weeks before your study begins. The format of all e-mail addresses of students, teachers and employees of CEVRO Institute is always: name.surname@vsci.cz.

 

INFORMATION SYSTEM OF CEVRO INSTITUTE [IS]

All organizational and administrative tasks related to the study can be carried out using the school’s information system or school e-mail. Through them, students are also informed about all important matters.

In order to easily familiarize yourself with IS, we have made several short video instructions for basic user actions: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4er7MEo1zZb8oL_0_Nh2tXAZyAdM3Ve3

Regular monitoring of both systems is therefore the duty of every student.

WIRELESS NETWORK IN THE CEVRO INSTITUTE BUILDING (WIFI)

It is possible to use a wireless network in the CEVRO Institute building.

The network name is vsci and password is cevrowifi.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení