Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Management sociálních služeb

Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!

Pro přihlášení klikněte zde.

PROČ JE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu vysoké školy CEVRO Institut a také jeho absolventů mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilProfesní
Délka studia3 roky
Místo studiaPraha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

O novém studijním programu

„Management sociálních služeb je inovativní a nadčasový zároveň“, říká jeho garantka doc. Lucie Kozlová

O smyslu, obsahu a profilu nových studijních programů jsme si povídali s jejich odbornou garantkou doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D., dámou, která je ekonomkou a sociální pracovnicí a vyzkoušela si být i náměstkyní českobudějovického primátora a jihočeského hejtmana. 

Paní docentko, CEVRO Institut akreditoval nové programy. Jejich název je v našich končinách neobvyklý – Management sociálních služeb. Jde to vůbec dohromady?  

Pro moderní řízení pomoci lidem v nouzi je kombinace managementu a sociálních služeb to nejlepší. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkala s tím, že byl manažer v sociálních službách skvělý ekonom, ale bez znalosti problematiky sociální práce a sociálních služeb, nebo naopak sociální pracovník bez znalosti ekonomie a manažerských dovedností. Ani jedno není dobře. Nový program cílí na znalosti a dovednosti absolventů v obou těchto oblastech, a tím je nejen inovativní, ale i nadčasový.

Komu jsou nové programy určeny? Kdo budou jejich studenti?   

Nové programy jsou pro studentky a studenty, kteří se ve své profesi chtějí manažersky uplatnit v organizacích poskytujících sociální služby, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celků v sociální oblasti. Příkladem mohou být sociální služby, jako jsou domovy pro seniory, poradenské sociální služby nebo odbory sociálních věcí na obecních či krajských úřadech. Programy jsou také pro studentky a studenty, kteří jsou již v oblasti sociálních služeb zaměstnáni a rádi by si rozšířili své profesní znalosti.

Je něco, v čem jsou tyto programy opravdu inovativní? 

Je, připraví totiž odborně vzdělané absolventy pro řízení tak specifické oblasti, jakou sociální služby v kontextu jejich činností a klientů jsou. 

Jde o profesní programy, které mají i povinnou odbornou praxi. Prozraďte nám nějaké příklady, kde bude možné stážovat. 

Naše studentky a naši studenti si vyzkouší odborné praktické dovednosti ve všech formách sociálních služeb – tzn. pobytových, ambulantních i terénních, ale i na obecních či krajských odborech sociálních věcí, kde se seznámí s fungováním a systémem řízení sociálních služeb. Samozřejmostí je také možnost absolvovat stáž v zahraničí v obdobných organizacích.

Sociální služby jsou odvětvím budoucnosti. Budou se lidé z tohoto oboru nějak zapojovat do veřejné diskuse? Budou chtít aktivně ovlivňovat směřování oboru? 

V situaci nouzového stavu ČR jsme se přesvědčili, že bez naslouchání odborníkům v sociálních službách to nepůjde. S jistotou proto mohu říct, že by se tito lidé měli zapojovat do veřejné diskuse a pokud se jim dá prostor, tak se vyhneme mnoha kolapsům nejen v krizových situacích.

Co byste novým programům popřála do vínku? 

Programům bych popřála dobrý start se studentkami a studenty, kteří mají empatii „v krvi“, protože v oblasti sociálních služeb to bez ní nejde.

„Programy odpovídají potřebám managementu poskytovatelů sociálních služeb“, říká šéf jejich asociace Jiří Horecký

Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA je nejenom prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Unie zaměstnavatelských svazů, ale také jednou z klíčových osobností nových studijních programů v oblasti managementu sociálních služeb. V rozhovoru hovoří o důvodech vzniku nového programu, svém podílu na něm i zkušenostech, které přináší koronavirová pandemie. 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb i Vy osobně jste se podílel na vzniku nových programů. Proč? 

Jedním z hlavních cílů Asociace je zvyšování kvality poskytovaných služeb, a to není bez potřebných informací, znalostí a zkušeností možné. Základním předpokladem je tedy také existence nových vysokoškolských studijních programů, které však nejsou pouze teoretické, ale odpovídají potřebám managementu poskytovatelů sociálních služeb. To je hlavní důvod našeho zapojení.

V čem se tyto programy liší od nabídky jiných vysokých škol? 

Obecně je programů zaměřených na sociální služby či dlouhodobou péči velmi málo. Tyto akcentují také manažerské schopnosti a znalosti, právní vědomí, ale přináší také vhled do mezinárodního porovnání sociálních politiky a sociálních služeb.

Prozraďte nám, jaké bude Vaše osobní zapojení – na které předměty s Vaší účastí se mohou studenti těšit? 

Mé pracovní vytížení mi umožňuje zapojit se pouze do některých předmětů, konkrétně se budu s posluchači potkávat v předmětech zaměřených na sociální politiku, dlouhodobou péči a organizaci, včetně řízení kvality a risk managementu v ní. 

V souvislosti s koronavirovou pandemií se hodně mluví o sociálních službách. Bude zkušenost s krizovou situaci nějak zohledněna ve výuce? Budou studenti připravováni na takovéto mezní situace?   

Myslím si, že nás současná krize poučila, že musíme být více připraveni. Nejen na možnou celkovou globální krizi nebo krizi v některém segmentu, jako sociální služby, ale nedávný požár v DOZP Vejprty ukázal, že jsou také krize jednotlivých organizací. Právě např. krizový management, komunikační dovednosti nebo tzv. crises leadership je nutné obsáhnout ve vzdělávacích programech.

„Poučení z pandemie začleníme do výuky“, říká k novým programům MUDr. Cabrnoch

Vysoká škola CEVRO Institut akreditovala nové studijní programy v oblasti managementu sociálních služeb. Jedním ze členů týmu, který je připravil a od podzimu 2020 začne realizovat, je i MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, lékař, bývalý poslanec národního i Evropského parlamentu a ředitel Centra zdravotně-sociálních studií CEVRO Institutu. V rozhovoru odpovídá na otázky spojené s novými programy i jeho osobním zapojením. 

Na CEVRO Institutu působíte již delší čas. Prozradíte nám, jak se právě na této škole zrodila myšlenka nových studijních programů?

Před více jak osmi lety vzniklo v rámci CEVRO institutu Centrum zdravotně-sociálních studií. Zaměřuje se právě na oblast zdravotní a sociální politiky, na vzdělávání a odborné diskuse v těchto oblastech.

Vznik centra právě na naší škole je logický. VŠCI je škola zaměřená mimo jiné na vzdělávání  v oblasti veřejné správy. A právě sociální služby mají s veřejnou správou  mnoho společného. Sociální služby jsou službami ve veřejném zájmu, z významné části jsou zřizovány státem, kraji či obcemi, jsou ze strany veřejné správy regulovány i financovány.

V oblasti sociálních služeb jak na straně poskytovatelů, tak na straně veřejné správy působí mnoho skvělých lidí. Značná část z nich nemá odpovídající vzdělání, svou nelehkou práci se učí za chodu, sbírají zkušenosti, kde se dá. My jim nabízíme řádné vysokoškolské vzdělání zaměřené právě na jejich práci.

Nejen současná mimořádná situace ukazuje velký nedostatek pracovníků v sociálních službách. Tuto kritickou situaci si uvědomujeme a nabídkou prakticky zaměřeného vysokoškolského studia chceme přivést do sociálních služeb nové absolventy středních škol i pracovníky z jiných oblastí, které práce v sociálních službách zajímá a vidí v ní svou budoucnost.

Vy jste vzděláním lékař. Nové programy mají v názvu sociální služby. Souvisí zdravotnictví se sociálními službami? A budou i zdravotnické služby nějak akcentovány ve výuce?

Samotný název Centra zdravotně-sociálních studií od počátku naznačuje jasně naše směřování. Násilné administrativní oddělení zdravotních a sociálních služeb neodpovídá skutečné praxi. Zvláště v oblasti dlouhodobé péče se prolínají. Mezi uživateli sociálních služeb jen těžko najdeme někoho, kdo by neměl současně zdravotní problémy. A stejně tak mezi pacienty v dlouhodobé péči je mnoho těch, kdo potřebují sociální služby. 

Ačkoli se naše studijní programy jmenují Management sociálních služeb, naši studenti se během studia seznámí dost podrobně i se souvisejícími službami zdravotními. Našim cílem je připravit absolventy na každodenní praxi a v ní je znalost překryvu sociálních a zdravotních služeb nezbytností. 

Prozraďte nám, jaké bude vaše osobní zapojení – na které předměty s Vaší účastí se mohou studenti těšit? 

Těším se na každodenní setkávání se studenty, ať již denního, nebo kombinovaného studia.  Rád se s nimi podělím o zkušenosti v oblasti organizace poskytování sociálních služeb a legislativy, která se k tomu vztahuje. Své zkušenosti nabyté během deseti let práce v Bruselu bych rád využil při přednáškách o evropské legislativně, ovlivňující poskytování sociálních služeb u nás i u našich sousedů. 

Mnoho let se zabývám problematikou překryvu zdravotních a sociálních služeb a rád bych studentům předal své názory i v této oblasti. Další mojí srdeční oblastí je  využívání informačních a komunikačních technologií při poskytování sociálních i zdravotních služeb. Jen na okraj, aktuální pandemie, která zásadně mění náš každodenní život, akcentuje právě tuto oblast a zdůrazňuje její přínosy. Nakonec, ale rozhodně ne jako poslední, bych rád zdůraznil mimořádný objem praktické výuky, která je do studijního programu zahrnuta. Těším se na spolupráci s úřady i poskytovateli služeb, kteří v rámci praktické výuky naše studenty přijmou a seznámí je s praktickou stránkou sociálních služeb.

Zaměstnanci ve zdravotnictví i sociálním sektoru stojí dnes v boji s pandemií v první linii. Promítnou se nějak jejich zkušenosti do nových programů? 

Pandemie zásadním způsobem změnila naše životy. Každý den sledujeme v přímém přenosu, jak se nákaza šíří, jak probíhá testování a objevují se bohužel stále noví nakažení. Je stále zřejmější, že nejzávažnějšími problémy je nízká připravenost na takovou situaci a nedostatek kvalifikovaných odborných pracovníků. 

Nyní řešíme problémy dneška a snažíme se předvídat, co přinese zítřek. Až se situace uklidní, přijde bezpochyby čas na analýzy a hodnocení, a především na poučení. Naše škola se toho určitě bude účastnit, našim studentům nabídneme účast na seminářích a konferencích, které budou věnovány pandemii a otázkám, které přinesla. Bezpochyby začleníme poučení z pandemie i do řádné výuky.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení