Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Na týden vysokoškolákem

19. – 22. 2. 2024

Vysoká škola CEVRO, Jungmannova 28/17, Praha 1

Akce je zdarma!

Pořádáme již třináctý ročník unikátního vzdělávacího projektu Na týden vysokoškolákem, kde si středoškoláci na týden vyzkouší život studenta vysoké školy.

Oblíbený vzdělávací projekt, pořádaný Vysokou školou CEVRO vždy v únoru, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní poznat na týden život studenta vysoké školy. Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, bezpečnosti, politologie, mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou najít nové přátele s podobnými zájmy.

Hlavním cílem projektu, jehož uplynulých ročníků se zúčastnily více než čtyři stovky studentů SŠ z celé republiky, je pomoci zájemcům o studium na VŠ zorientovat se ve vysokoškolském prostředí a v nabídce společenskovědních, právních a ekonomických studijních programů a oborů.

Pro zájemce bude připraveno několik přednášek z různých studijních programů.

Co získáte:
 • Certifikát absolventa (při účasti alespoň 7 přednášek)
 • Přijetí bez pohovoru
 • Slevu na studium 
 • Nové kontakty
Podmínky:
 • Registrace do 13. 2. 2024
 • Zájem o studium
 • Zodpovědný přístup
 • Souhlas střední školy /pokud nemáte v termínu jarní prázdniny/
 
CHCETE-LI SE PROJEKTU ZÚČASTNIT, PRO PŘIHLÁŠENÍ VYUŽIJTE REGISTRACI NÍŽE 👇
 

Registrace přijímáme do 13. 2. 2024

Fotogalerie z předchozích ročníků

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení