Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Nadstavba MBA: Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku

Nová legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti, na evropské úrovni směrnice o bezpečnosti sítí a informací NIS2 a na národní úrovni nový zákon o kybernetické bezpečnosti, mimo jiné přináší povinnost veškerá zaváděná opatření podložit analýzou rizik.

Tato disciplína, která spadá pod komplexní řízení rizik, je poměrně složitá a vyžaduje odborné znalosti, které není snadné na našem znalostním trhu získat.

Vysoká škola CEVRO Institut proto přichází s nabídkou jednosemestrálního studia Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku.

Podrobně budou probrány všechny aspekty řízení informačních rizik a na závěr s vámi budou probrány praktické zkušenosti ze zvládání kybernetického útoku.

Tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí neboť dobře nastavené řízení rizik a zavedení opatření z ní plynoucí, minimalizuje škody, které kybernetický útok může způsobit. Navíc se dá říct, že bez řízení rizik se opatření k minimalizaci kybernetických rizik efektivně zavést nedají. 

Program je primárně určený pro absolventy MBA programu Management a kybernetická bezpečnost na Vysoké škole CEVRO.

Zahájení další studijní skupiny: podzim 2024.

Přihlášky přijímáme do: 31. března 2024.

ODBORNÝMI GARANTY PROGRAMU JSOU:

Aleš Špidla, pedagog a evangelizátor kybernetické a informační bezpečnosti, garant programu MBA Management a kybernetická bezpečnost, exprezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

Miroslav Čermák, expert na strategické řízení informační a kybernetické bezpečnosti, posuzování rizik a budování kybernetické odolnosti, CleverAndSmart Management Consulting

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • Obecný proces řízení rizik – frameworky, standardy, best practicies
 • Řízení aktiv – rekompozice informačního systému a závislosti mezi aktivy
 • Zvládání rizik – základní způsoby zvládání rizik z pohledu managementu
 • Analýza hrozeb a jejich kvantifikace
 • Řízení technických zranitelností
 • Návrh bezpečnostních opatření
 • Řízení rizik třetích stran
 • Řízení rizik AI
 • Krizové řízení v případě kybernetického útoku

5 VÝUKOVÝCH MODULŮ:

Jednou měsíčně vždy v pátek od 13.30 hod a následující sobotu od 9.30 hod (1 modul = 2 dny = 12 hodin výuky = 12 x 40 min)

CENA PROGRAMU:

 • Cena celého jednosemestrálního studia je 39.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Program je primárně určený pro absolventy MBA programu Management a kybernetická bezpečnost na Vysoké škole CEVRO.

UKONČENÍ CERTIFIKÁTEM O ABSOLVOVÁNÍ:

Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.

Absolventi tohoto kurzu si mohou připsat 48 CPE bodů.

Přihlášky přijímáme na emailu: jiri.cieslar@vsci.cz nebo na tel. 774 427 403.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení