Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Nový studijní program: Aplikovaná ekonomie

 

Představujeme nový bakalářský studijní program Aplikovaná ekonomie!

Reagujeme na poptávku ze strany uchazečů, kteří chtějí získat kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie. Aplikovaná ekonomie je unikátním propojením znalostí z klíčových ekonomických sektorů, mezi které patří finančnictví, bankovnictví, zdravotnictví, energetika a nemovitosti.

Studenti tak získají hluboký vhled do ekonomických teorií a aplikované ekonomie, včetně praktických dovedností v aplikaci ekonomických principů v reálném světě. Program studenty připraví na kariéru v analytických, poradenských a řídících pozicích – zejména díky schopnostem potřebných k analýze trhu, předvídání ekonomických trendů a efektivnímu rozhodování.

Absolventi budou moci těžit nejen z perfektní teoretické znalosti, ale také z praktických dovedností díky stážím v podnicích a týmové spolupráci na zajímavých projektech. To vše přispěje k výbornému uplatnění na trhu práce v rozmanitých ekonomických, poradenských a řídících pozicích.

Mezi vyučujícími jsou špičkoví ekonomové, právníci nebo třeba experti na veřejnou správu.

Bakalářský program Aplikovaná ekonomie lze studovat pouze prezenčně a tedy jen v Praze.

Přihlášku do akademického roku 2024/2025 si můžete podat už nyní!

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení