Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Philosophy, Politics, Economics

Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

PPE

 • Třísemestrální mezinárodní program vycházející z oxfordského modelu studia
 • Prestižní navazující magisterské studium v anglickém jazyce
 • Interdisciplinární náplň programu – politická ekonomie, politická filozofie a politologie
 • Špičkoví lektoři jak z českých, tak zahraničních univerzit
 • Studijní skupiny tvoří jak čeští, tak zahraniční studenti z více jak 10 zemí světa

Garant programu

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ekonomka, podílela se na významném překladu světoznámé učebnice G. Mankiwa: Zásady ekonomie a byla hlavním řešitelem řady mezinárodních a národních výzkumných projektů. Má řadu vědeckých publikaci registrovaných na Web of Science s dobrým mezinárodním citačním ohlasem. Je členkou redakčních rad a recenzentkou indexovaných domácích i zahraničních časopisů a předsedající členkou akademické rady prestižních mezinárodních konferencí.

 

Další informace o studijním programu PPE naleznete na anglické stránce programu.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení