Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Praha

Středisko Praha

Vysoká škola CEVRO je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií. Na českém vysokoškolském trhu působí více než patnáct let. Škola nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místem výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy.

STUDIJNÍ PROGRAMY V PRAZE:

Studijní programStupeň studiaForma
Praxe veřejné správyBc.kombinovaná, prezenční
Právo v obchodních vztazíchBc.kombinovaná, prezenční
Bezpečnostní politikaBc.kombinovaná, prezenční
Management sociálních služebBc.kombinovaná, prezenční
Politologie a mezinárodní vztahyBc.kombinovaná, prezenční
Bezpečnostní politikaBc.kombinovaná, prezenční
Economics, Business, PoliticsBc.prezenční
Veřejná správaNMgr.kombinovaná, prezenční
Obchodněprávní vztahyNMgr.kombinovaná, prezenční
Bezpečnostní managementNMgr.kombinovaná, prezenční
Management sociálních služeb v evropském kontextuNMgr.kombinovaná, prezenční
PolitologieNMgr.kombinovaná, prezenční
Philosophy, Politics, EconomicsNMgr.prezenční

 

ŠKOLNÉ:

Bakalářské studiumNavazující magisterské studium
31.900 Kč  34.900 Kč

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PRAZE NALEZNETE ZDE.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

KONTAKT:

Vysoká škola CEVRO
Jungmannova 28/17
110 00 Praha

Kristýna Trešlová, DiS., PaedDr. Lada Novotná
email: studijni@vsci.cz; tel. 774 427 407, 774 427 404

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení