Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!

Pro přihlášení klikněte zde.

PROČ JE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM VEŘEJNÉ SPRÁVY NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu vysoké školy CEVRO Institut a také jeho absolventů mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Praxe veřejné správy se zaměřuje na fungování veřejné správy a praktické právní, ekonomické a manažerské dovednosti. Klade důraz na moderní trendy. Tým pod vedením docentky Evy Horzinkové jej sestavil tak, aby absolventy připravil na řešení právních i ekonomických otázek moderní veřejné správy na národní i evropské úrovni. Důkladná znalost právní úpravy českého veřejného práva spolu se schopností pracovat v týmu doplněná o základy ekonomického řízení činí z programu Praxe veřejné správy ideální průpravu pro práci ve veřejné správě a samosprávě. Program je skvělou volbou i pro ty, kdo v daných oblastech již působí a mají zájem o prohloubení a upevnění svých znalostí.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilProfesní
Délka studia3 roky
Místo studiaPraha, Český Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

  • Porozumět fungování veřejné správy v kontextu ústavně-právního a politického systému;
  • pochopit základy právní teorie, principy a pravidla správního práva, ale i základy soukromého práva;
  • orientovat se ve správním řízení i principech správního trestání;
  • vyznat se v problematice veřejných zakázek;
  • samostatně analyzovat a řešit problémy veřejné správy na národní i evropské úrovni.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

  • Pro činnost ve státní správě nebo samosprávě na úrovni obce, kraje či celého státu;
  • pro výkon funkce starosty, radního nebo tajemníka obecního úřadu;
  • pro manažerské pozice ve firmách, které realizují veřejné zakázky;
  • pro konzultační a poradenskou činnost v oblastech spolupráce soukromého a veřejného sektoru;
  • pro práci v evropských, mezinárodních či nadnárodních institucích.

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů.