Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Projekty a granty

Náboženství v komunistickém režimu: pohled teorie racionální volbyGrantová agentura ČR2019–2022prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-07748S
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemiGrantová agentura ČR2019–2022doc. JUDr. Ivana Štenglováhttps://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-24949S
Paměti komunismu: Formování politických identit v závislosti na konstrukcích historické pamětiGrantová agentura ČR2018–2022PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA18-27669S#project-main
Autonomie církví a náboženských společností v teoretické reflexi, legislativní praxi a v judikatuře soudůGrantová agentura ČR2013–2018JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.https://starfos.tacr.cz/cs/project/GP13-21612P
Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČRGrantová agentura ČR2011–2013prof. Dr. Miroslav Novákhttps://starfos.tacr.cz/cs/project/GAP408%2F11%2F2406
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení