Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Slavnostní promoce a imatrikulace

Praha

Ve středu 11. 10. 2023 proběhne v atriu vysoké školy (Jungmannova 28/17, Praha 1) slavnostní promoce a také imatrikulace prvních ročníků. 

PROMOCE

10:00

Právo v obchodních vztazích (POV)
Obchodněprávní vztahy (OPV)
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Politologie (POL)

12:00

Bezpečnostní politika (BP)
Bezpečnostní studia (BS)
Veřejná správa (VS)
Veřejná správa – Bezpečnostní studia (VSBS)
Management sociálních služeb (MSS)
Management sociálních služeb v EK (MSSEK)
Economics, Business, Politics (EBP)
Philosophy, Politics, Economics (PPE)
Postgraduální studia (PSG)

IMATRIKULACE

14:00 – studenti prezenčního studia

16:00 – studenti kombinovaného studia

Prosíme absolventy i studenty prvních ročníků, aby se dostavili 45 min před začátkem na studijní oddělení k prezenci a k předání informací o průběhu aktu. 

Bližší informace poskytne studijní oddělení – studijni@vsci.cz

Promoce i imatrikulace jsou veřejnosti přístupné.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení