Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Scholarships

The CEVRO Institute would like to encourage students to come to Prague regardless of their financial circumstances. Scholarships we offer are awarded on merit and/or on financial need and applications are invited especially from those with a strong academic background.

Also note that students of CEVRO Institute’s PPE program qualify for support offered by numerous governments or  governmental agencies, such as U.S. Department of Veterans Affairs or Government of Denmark.
 

Erasmus+ Master Degree Loans

Erasmus+ Master Degree Loans are EU-guaranteed loans with favourable pay-back terms.  They’re designed to help prospective students finance their Master’s courses in an Erasmus+ Programme country while leaving as little of a lasting economic footprint as possible.  


Visegrad Scholarship Program

Visegrad scholarships support Bachelor, Master and post-Master students and researchers in all disciplines and in any language for up to four semesters at more than 190 higher education institutions across Central and Eastern Europe.


Government Scholarships – Developing Countries

The Government of the Czech Republic offers scholarships within the framework of its Foreign Development Assistance in support of the study of foreign nationals from developing countries at public institutions of higher education in the Czech Republic. 


CEEPUS

CEEPUS is the short form for Central European Exchange Program for University Studies and is a multilateral University exchange program in the extended Danube region based on an international Agreement. It went into force in 1995 with back then six signing states. Today after over 25 years of successful cooperation there are 15+ members states who joint the current CEEPUS III agreement.


Ayn Rand PPE  Full Tuition Excellence Scholarship  

This full tuition scholarship for the PPE program, specialization in the „Studies of Objectivism“, may be awarded annually up to four students with excellent undergraduate study record and/or a strong demonstrated interest in the intellectual legacy of Ayn Rand and in the study of Objectivism.

The successful applicant for this scholarship must provide a motivation letter stating reasons why he/she should be considered for this scholarship. To be sent to: eszter.nova@vsci.cz.


​​PPE CZ&SK Full Tuition Excellence Scholarship

This full tuition scholarship for the PPE program may be awarded annually to a student from Czech Republic or Slovakia with excellent undergraduate study record, exeptional talent, and/or an exemplary achievement. The successful applicant for this scholarship  must  provide a motivation letter stating reasons why he/she should be considered for this scholarship.


​PPE Central and Eastern European Scholarship

This up to 50 per cent tuition scholarship for a PPE program is awarded annually up to 5 students from  Central- and East European countries  who, for mostly financial reasons, would not otherwise be able to enroll in the PPE program. The successful applicant for this scholarship  must submit proof of financial need situation and provide a motivation letter stating reasons why he/she should be considered for this scholarship.


​PPE Scholarship for 2 Students from India

This up to 50 per cent tuition scholarship for a PPE program is awarded annually to 2 students from India  who, for mostly financial reasons, would not otherwise be able to enroll in the PPE program. The successful applicant for this scholarship  must submit proof of financial need situation and provide a motivation letter stating reasons why he/she should be considered for this scholarship.


Alumni Graduate Scholarships

Students who have graduated from any academic program of the CEVRO Institute and then continue on to another degree program with the CEVRO Institute will qualify for a 10 per cent tuition fee waiver and application fee waiver for the program they choose to continue their studies.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení