Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Vyhraj školné na rok zdarma

SOUTĚŽ PRODLOUŽENA DO 31. 10. 2023!

Jak na to? 

Vyfoť se nebo natoč video s tramvají vysoké školy CEVRO, sdílej obsah na svém profilu a označ náš profil. 💪Základní podmínky:
👉 Fotografie nebo video musí obsahovat tramvaj CEVRO (jezdí v centru Prahy) a autora fotky/videa.📸 Fotku nebo video je potřeba sdílet na svém profilu (FB, Instagram, TikTok). Je potřeba označit vysokou školu CEVRO (@cevro_institut).
🏆 Hlavní cenu vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce lajků (palce👍 , srdíčka❤️  apod. 😍)
🙋‍♀️ Další soutěžící v pořadí (2. až 10. místo) získají skvělé věcné ceny CEVRO.
✨ Soutěž probíhá od 6. 10. 2023 do 31. 10. 2023 do 12:00.

Jakou linku jezdí tramvaj právě teď, najdeš TADY

Mrkni na video z polepu tramvaje! 

👇👇👇

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení