Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Tematické přednášky pro střední školy 2024

pro studenty 3. a 4. ročníků

Projekt tematických přednášek našich špičkových pedagogů na různá ekonomická, právní či společenská témata. Vámi vybranou přednášku lze ZDARMA uskutečnit přímo na Vaší škole nebo ji spojit s návštěvou u nás. Studenti po skončení přednášky obdrží studijní materiály. Pokud si nevyberete žádnou přednášku ze zvolených témat, rádi Vám připravíme téma dle Vašich požadavků.

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
■ Jací byli čeští prezidenti (Michael Žantovský)
■ Občanská společnost a kvalita demokracie v ČR (Karel B. Müller)
■ Evropa a Česko ve víru voleb: Co přinesou volby do Evropského parlamentu 2024 (Ladislav Mrklas)
■ Vzpomínky na komunismus: Podoby reflexe předlistopadové éry a systémové změny v roce 1989 v české společnosti (Daniel Kunštát)

BEZPEČNOST
■ Armáda ČR (Jiří Šedivý)
■ Bezpečnostní hrozby: Války v našem sousedství (Jiří Šedivý)
■ Důvody krizí, vývoj a možné dopady na bezpečnost ČR (Cyril Svoboda)
■ Policie a ochrana měkkých cílů (Martin Hrinko)
■ Evropa na křižovatce (Cyril Svoboda)

EKONOMIE
■ Právní formy podnikání: Agilní versus prediktivní plánování (Marek Vokoun)
■ Náklady a přínosy investic do lidského kapitálu (Jan Neugebauer)
■ Svobodný trh a příklady tržních selhání (Lucie Kureková)
■ Vliv mezinárodního obchodu na jednotlivé ekonomiky zemí EU (Martina Krásnická)
■ Sociální podnikání (Lucie Kozlová)
■ Economic principles (William Gallagher)

PRÁVO
■ Vstup do podnikání po právní stránce (Radim Kříž)
■ Specifika převodu vlastnictví k movitým a nemovitýmvěcem (Pavel Bednařík)
■ Soudní a mimosoudní řešení sporů (Alena Macková)

PARLAMENTNÍ SIMULACE
■ Parlamentní simulace představí studentům SŠ proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně. Studenti pracují s fiktivním návrhem zákona a během celého dne jsou simulována všechna tři čtení na plénu PS, jednání poslaneckých klubů a také parlamentních odborných výborů. Vhodné alespoň pro 3 SŠ najednou.

Máte o některou přenášku zájem? Nebo byste chtěli přednášku na míru?

Neváhejte se nám ozvat! 

Kontakt: Michal Stránecký, +420 774 427 409, michal.stranecky@vsci.cz
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení