PRŮBĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímání do studia probíhá průběžně, a to buď formou motivačního pohovoru, nebo motivačního dopisu. 

Podání přihlášky neodkládejte. Čím dříve přihlášku podáte, tím dříve získáte jistotu o budoucím studiu. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše studijním oddělení.