Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Vysoká škola CEVRO uzná výcvik v rámci Aktivních záloh Armády ČR

Vysoká škola CEVRO jako první soukromá vysoká škola v Česku nabízí svým studentům od podzimního semestru akademického roku 2023/2024 uznání jejich výcviku v rámci Aktivních záloh Armády ČR za volitelné kredity.

Studenty a odborníky v akademických i postgraduálních bezpečnostních programech vzdělává Vysoká škola CEVRO 11 let a odborná centra vysoké školy patří k předním pracovištím v České republice, které přispívají k formulování nejen českých bezpečnostních strategií. V akademickém roce 2023/2024 je zapsaných 221 studentů v některém z bezpečnostních programů Vysoké školy CEVRO, 71 z nich jsou ženy.

Na Vysoké škole CEVRO vyučují současní i bývalí klíčoví představitelé české bezpečnostní komunity, jako například bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý, brigádní generál v záloze František Mičánek, bývalý ředitel pořádkové policie Martin Hrinko či exministr zahraničí Cyril Svoboda.

Absolventy studijních programů se za poslední roky staly stovky vojáků, policistů, zpravodajců, manažerů a pracovníků z různých bezpečnostních oblastí. Vysoká škola CEVRO se tak stala významný bezpečnostním „hubem“, kde se potkávají a vzájemně obohacují současné i budoucí postavy bezpečnostních oborů republiky.

Ruská invaze a agrese na území svrchovaného státu Ukrajiny ze 24. února 2022 aktivovala politiky a přiměla je zaměřit pozornost na potřeby a celkové fungování tuzemské armády. Její nedílnou složkou jsou i Aktivní zálohy.

Význam potřeby vzdělávání příslušníků všech ozbrojených složek státu je v popředí poslání Vysoké školy CEVRO. „Z těchto důvodů rozhodlo vedení Vysoké školy CEVRO navázat na aktivitu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a jako první soukromá vysoká škola v zemi nabízet studentům, kteří působí v Aktivních zálohách Armády ČR, získání volitelných kreditů za vykonané vojenské cvičení do jejich studia,“ říká rektor Vysoké školy CEVRO Tomáš Jarmara.

Jeho slova podporuje a doplňuje bývalý náčelník generálního štábu a garant bezpečnostních studií na Vysoké škole CEVRO generál Jiří Šedivý: „Záložáci byli vždy přínosem a jsou nedílnou součástí každé armády. Jsem rád, že našim studentům a členům Aktivních záloh můžeme oplatit jejich dobrovolnou službu republice v podobě uznání kreditů.“

„Možnost získání kreditů za absolvování výcviku Aktivní zálohy jako volitelného předmětu armáda velice vítá,“ tvrdí plukovnice Magdalena Dvořáková, vedoucí Oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády ČR.

Studenti bakalářského studia mají povinnost získat celkem 180 kreditů (včetně kreditů za státní závěrečné zkoušky). Studenti navazujícího magisterského studia mají povinnost získat celkem 120 kreditů. Kredity, které studenti získají za „Aktivní zálohy“ jsou započítány jako integrální součást (volitelný předmět).

O Vysoké škole CEVRO

Vysoká škola CEVRO je soukromou vysokou školou se sídlem v Praze zřízenou podle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, poskytující vysokoškolské vzdělání v 6 bakalářských, 6 magisterských studijních programech a v 9 navazujících postgraduálních programech MPA, LL.M., MBA a P.G.D.J., v nichž aktuálně studuje více než 800 studentů a studentek. Od založení Vysoké školy CEVRO v září 2006 úspěšně ukončilo některý z jejích studijních programů více než 2600 absolventů a absolventek. Po svém založení používala název Vysoká škola CEVRO Institut, který se od letošního nového akademického roku změnil na Vysoká škola CEVRO. Škola nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místy výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy a studijním střediskem v centru Českého Krumlova.

Kontakt pro média: Mgr. Radek Ježdík, radek.jezdik@vsci.cz, 734 450 909

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení