Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!

Pro přihlášení klikněte zde.

PROČ JE MAGISTERSKÉ STUDIUM VEŘEJNÉ SPRÁVY NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu vysoké školy CEVRO Institut a také jeho absolventů mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Veřejná správa prohlubuje znalosti fungování veřejné správy a představuje moderní trend eGovernmentu. Tým pod vedením docentky Evy Horzinkové jej sestavil tak, aby naučil studenty zobecňovat právní poznatky a nalézat řešení komplexních problémů v oblasti veřejného sektoru. Znalost právní úpravy českého veřejného práva a nejnovějších trendů doplněná o základy správní vědy činí z programu Veřejná správa ideální průpravu pro působení ve vysokých funkcích státní správy i samosprávy.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilAkademický
Délka studia2 roky
Místo studiaPraha, Český Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Porozumět fungování veřejné správy v evropském kontextu;
 • orientovat se v principech a zásadách mezinárodního práva veřejného;
 • vyznat se ve fungování jednotlivých kontrol veřejné správy a ústavního a správního soudnictví, vést samostatně správní řízení;
 • porozumět trendům moderní veřejné správy a aplikovat v praxi e-Government a právo informačních technologií;
 • aplikovat poslední teoretické poznatky a navrhovat konkrétní opatření při řešení problémů v řízení samosprávy i státní správy na národní i evropské úrovni;
 • zobecňovat právní poznatky, pracovat s judikaturou i odbornou literaturou a vytvářet legislativu v oblasti veřejné správy.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

 • Pro činnost ve státní správě nebo samosprávě na úrovni obce, kraje či celého státu;
 • pro konzultační a poradenskou činnost v oblastech spolupráce soukromého a veřejného sektoru;
 • pro práci v evropských, mezinárodních či nadnárodních institucích;
 • pro práci v nadnárodních firmách;
 • pro pedagogickou činnost na úrovni středních a vysokých škol.

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů.