Praha | Český Krumlov

School of political studies

Základní informace

Nabízíme kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti, managementu a ekonomiky.

Díky systematické práci celého týmu Vysoké školy CEVRO a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe.

Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup.

Při studiu můžete cestovat, pracovat, nebo se vydat plnit tajný úkol na druhý konec světa.

Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby.

Užijete si bohatý studentský život.

Studium na Vysoké škole CEVRO je pro každého!

Najděte svou profesní cestu, prostudujte si podmínky a přihlaste se.

Všechny otázky Vám zodpoví studijní oddělení.

Nebo se k nám přijďte přesvědčit na vlastní oči.

Prohlédněte si krásné a jedinečné prostory budovy Měšťanské besedy, ve které sídlíme a kde se budete cítit jako doma.

NOVĚ od akademického roku 2022/2023

Akademické i profesní vzdělání současně! Ušetříte čas i peníze
Bc. nebo navazující Mgr. studium dle ceníku + zvolený postgraduální program se 30% slevou ze standardní ceny 
(podmínkou je zahájení postgraduálního studia do jednoho roku od zápisu do studia)
 
Pro bližší informace kontaktujte naše studijní oddělení: tel.: 774 427 404 , 774 427 407 e-mail: studijni@vsci.cz
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení