Pravo_politologie_ekonomie_prestiz_vzdelani_a_uspech_13Letní akademie

CEVRO institut Academic PressCEVRO institut Academic Press

Prestižní ediční řada, v níž vychází původní díla českých autorů i vyznamné překlady.

CEVRO institut ForumCEVRO institut Forum

Projekt veřejných přednášek, kde vystupují významné domácí i zahraniční osobnosti.

Odborná centraOdborná centra

Centra se podílejí na výuce a zajišťují grantovou, projekt-
ovou i komerční činnost.

Zahraniční spolupráceZahraniční spolupráce

Rozvoj kontaktů se zahraniční-
mi partnery, stipendijní pobyty a společné výukové projekty.

Audio/video university (YouTube kanál)Audio/video university (YouTube kanál)

Obsahuje záznamy různých přednášek, seminářů a konfe-
rencí, které jsme uspořádali.

Studentský životStudentský život

Filmové semináře, studentské konference, maškarní a další společenské a sportovní akce.

Konference PCPEKonference PCPE

Prague Conference on Political Economy je mezioborová mezinárodní konference.