Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Budování státu: inovace, nebo stagnace?

Vysoká škola CEVRO ve spolupráci s partnery z Future Forces Forum, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu a Centrem transatlantických vztahů uspořádala 18. ledna 2024  konferenci s peroutkovským názvem Budování státu: inovace, nebo stagnace.

Inovace a rozvíjení nových schopností jsou klíčovým aspektem moderního světa. Inovační ekosystém, který podporuje tvorbu těchto schopností, se stává stále důležitějším předpokladem k praktickému zajištění konkurenceschopnosti států v národní i mezinárodní dimenzi.

Česká republika si nesmí nechat ujet vlak. Proto jsme ve spolupráci s partnery zorganizovali akci zaměřenou na zdůraznění klíčové role inovací v ekonomice. Chtěli jsme propojit odborníky, podnikatele a zástupce státu, aby diskutovali o nejnovějších trendech a vývoji v oblastech technologie, vědy a byznysu. Program zahrnoval 3 panelové diskuse a inovační workshop.

Cílem bylo podpořit výměnu myšlenek a spolupráci mezi různými sektory tak, aby se podpořilo inovační myšlení a jeho aplikace v praxi. Konference nabídla možnost networkingu, kde účastníci navázali nové kontakty a rozšířili své profesní sítě. Také jsme představili nový postgraduální studijní program MPA Inovační management.

Záznam konference

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení