Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Kontakty

Vysoká škola CEVRO, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1

Informační linka pro nové uchazeče

Pro nové uchazečetel.: 221 506 760studijni@vsci.cz

Recepce

Recepcetel.: 221 506 700info@vsci.cz

Studijní oddělení (úřední hodiny)

Kristýna Trešlová, DiS.
tel. 774 427 407kristyna.treslova@vsci.cz
PaedDr. Lada Novotnátel. 774 427 404lada.novotna@vsci.cz

Vedení školy

Ředitelka
Mgr. Ludmila Habadová
tel.: 221 506 779ludmila.habadova@vsci.cz
Rektor
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
tel.: 221 506 780tomas.jarmara@vsci.cz
Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání / dočasně uvolněný z funkce
Tomáš Pojar, M.A.
tel.: 221 506 735 tomas.pojar@vsci.cz
Prorektorka pro studium
Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.
tel.: 221 506 725michaela.hybnerova@vsci.cz
Prorektor pro vědu, výzkum a projektovou činnost
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 martin.jemelka@vsci.cz

Sekretariát

Sekretariát vedení školy
Šárka Josefina Slouková
tel.: 221 506 777sarka.sloukova@vsci.cz
Tajemník kateder / Sekretariát prorektora pro studium
Veronika Pincová
tel.: 774 427 405veronika.pincova@vsci.cz

Tajemník pro postgraduální studium a vedoucí zahr. oddělení

Mgr. Jiří Š. Cieslartel.: 774 427 403jiri.cieslar@vsci.cz

Marketingové oddělení

Ředitel marketingu
Mgr. Radek Ježdík
tel.: 731 450 909radek.jezdik@vsci.cz
Ing. Nikola Palasovátel.: 774 427 408nikola.palasova@vsci.cz
Nabídky inzerce a jiné obchodní spolupráce zasílejte na marketing@vsci.cz

IT oddělení

Helpdesk (první pomoc uživatelům)
 helpdesk@vsci.cz
Tomáš Dvořáktel. 221 506 740tomas.dvorak@vsci.cz
Mgr. Filip Šímatel. 221 506 742filip.sima@vsci.cz

Knihovna

Adam Trešltel.: 221 506 711adam.tresl@vsci.cz

Správce budovy

Marek Žádnýtel. 221 506 741marek.zadny@vsci.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Julie Poklopová
 poverenec.GDPR@vsci.cz

Vysoká škola CEVRO
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

email: epodatelna@vsci.cz

web: www.cevroinstitut.cz

datová schránka: uz3paee

IČ: 275 90 101

Bankovní spojení:

1717177/2250 (CZK)

171717727/2250 (EUR)

171717735/2250 (USD)

 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení