Den otevřených dveří online

...neváhejte a shlédněte...

Management sociálních služeb

!!! Bc. obor pro ty, kteří chtějí pomáhat !!!

Economics, Business, Politics

!!! nový anglickojazyčný Bc. program !!!

Proč je CEVRO Institut jasná volba?

Úspěšní absolventi

Mgr. Anna Kafková, MPA

vedoucí personálního oddělení Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, absolventka CEVRO Institutu

"CEVRO Institut = kvalita výuky, individuální přístup, příjemné prostředí, skvělí spolužáci a výborní přednášející"

Naši pedagogové

JUDr. Martin Vychopeň

advokát a bývalý předseda České advokátní komory, jeden z garantů a vyučujících postgraduálního studia LL.M. - obor Arbitráž a mediace

Hlavní partneři