Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s Vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku. Výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách.

Možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!

Pro vyplnění elektronické přihlášky klikněte zde

NOVĚ od akademického roku 2022/2023

Akademické i profesní vzdělání současně! Ušetříte čas i peníze: 

Bc. nebo navazující Mgr. studium dle ceníku + zvolený postgraduální program se 30% slevou ze standardní ceny (podmínkou je zahájení postgraduálního studia do jednoho roku od zápisu do studia)

ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

  • Standardní doba bakalářského studia: 3 roky / 6 trimestrů.
  • Standardní doba navazujícího magisterského studia: 2 roky / 4 trimestry.
  • Administrativní poplatky spojené se studiem naleznete zde.