Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Knihovna

CEVRO-Institut-Praha-03172021_104628

Otevírací doba knihovny

(knihovna se nachází v budově školy v místnosti č. 4 – vstup z atria)

středa12:30 – 17:00
čtvrtek14:00 – 17:00
pátek12:00 – 16:00

***

Kontakt 

Adam Trešl

email: knihovna@vsci.cz

tel.: 221 506 711

O knihovně

Knihovna a studovna Vysoké školy CEVRO slouží především jejím studentům. Prezenční výpůjčka knih je však umožněna i dalším zájemcům z řad účastníků akcí pořádaných školou.

V knihovně, která sídlí přímo v budově školy v Praze, je možné najít základní studijní literaturu z oblasti právních a společenských věd, ekonomie a také dalších vyučovaných a příbuzných oborů, včetně psychologie, managementu či komunikace. Dále zde zájemci najdou nejnovější čísla většiny domácích i některých zahraničních odborných časopisů.

Do budoucna bude knihovna rozšiřovat nejen svůj knižní fond, ale i další služby, včetně zapojení do mezinárodních databází odborné literatury.

Další důležité informace o knihovně mohou pak čtenáři získat v Knihovním řádu, který naleznete na úřední desce.

V uplynulých letech byl implementován nový knihovní systém, který naleznete na níže přiloženém odkaze. Nezbytným předpokladem pro rezervace publikací je registrace čtenáře. Pro vytvoření registrace, prosím, kontaktujte Adama Trešla mailem na adrese knihovna@vsci.cz, který Vám zašle přihlašovací údaje.

VSTUP DO KATALOGU KNIHOVNY

Od potvrzení Vaší rezervace knih je však nutné počkat alespoň do druhého dne. Následně si můžete rezervované publikace vyzvednout.

Doplňkové služby:

Studentům jsou k dispozici tyto služby: tisk, kopírování, kroužková vazba – aktuální ceník

Český Krumlov

Studenti v Českém Krumlově si mohou půjčit knihy, které jsou k dispozici přímo ve škole ve výukovém středisku v čase konání výuky, a to od osoby konající službu studijního oddělení.

Knihy, které jsou k dispozici výhradně v knihově v Praze, si mohu studenti půjčit na základě předchozí domluvy s knihovníkem Adamem Trešlem (kontakt výše). Požadované knihy jim budou pak do Českého Krumlova přivezeny v domluveném termínu výuky. 

ČASOPISY

vydává Vysoká škola CEVRO
spolupráce s AV ČR
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení