Na CEVRO Institutu víme, že vysokoškolské vzdělávání je těžký úkol a ne každý ho může úspěšně zvládnout. Víme však také, že přijímací zkoušky nejsou dobrým testem toho, kdo pro studium má předpoklady a kdo ne. Proto chceme dát šanci každému motivovanému uchazeči.

Smyslem našeho přijímacího řízení je zjistit, zda jsou Vaše vzdělávací cíle kompatibilní se studijními programy a službami, které nabízíme. Během pohovoru s garantem oboru nebo prorektorem pro studium nám představíte svá očekávání a my Vám na oplátku detailně vysvětlíme, co od studia na CEVRO Institutu můžete čekat. Pokud do sebe tyto dvě věci zapadnou, dostanete šanci ve studiu ukázat, co ve Vás je.