Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Building up the state: innovation or stagnation?

 

CEVRO University in cooperation with partners from the Future Forces Forum, the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic, and the Centre for Transatlantic Relations invite you to a conference Building up the State: Innovation or Stagnation?

Innovation and development of new capabilities are key aspects of the modern world. The innovation ecosystem that supports the creation of these capabilities is becoming an increasingly important prerequisite for ensuring the competitiveness of states in both national and international dimensions.

The Czech Republic must not fall behind. Therefore, in cooperation with partners, we are coming up with an event aimed at emphasizing the key role of innovation in the economy. We want to connect experts, entrepreneurs and state representatives to discuss the latest trends and developments in the fields of technology, science, and business. The programme includes 3 panel discussions and an innovation workshop.

The goal is to encourage the exchange of ideas and cooperation between different sectors in order to promote innovative thinking and its application in practice. The conference will also offer networking opportunities where participants can make new contacts and expand their professional networks.

At the conference, CEVRO University will also present their new postgraduate study program MPA in Innovation Management.

The conference will take place on Thursday, January 18, 2024 from 1 p.m. at the premises of CEVRO University (Jungmannova 17, 110 00 Prague 1).

 

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE: marketing@vsci.cz.

 

 

Program

13.00-13.30 Registration13.30-13.45 WELCOME SPEECH: Ivan Langer, Vysoká škola CEVRO13.45-14.45  PANEL I – INNOVATIONS – STRATEGIC OBJECTIVES OF THE STATE

The importance of innovation for the economy/competitiveness and for ensuring the security and defense of the Czech Republic

Jiří Hynek, President of the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA)

Otakar Foltýn, Military Office of the President of the Czech Republic

Tomáš Kopečný, Governmental Envoy for the Reconstruction of Ukraine

Marek Šimandl, General Director, Customs Administration of the Czech Republic

14.45-16.00 PANEL II – INNOVATIONS DIRECTIONS

Key directions of innovative projects for the economy/competitiveness and for ensuring the security and defense of the Czech Republic

Jan Paďourek, Director General of the Section of Internal Security and Police Education of the Ministry of Interior of the Czech Republic

Miroslav Feix, Director of the Department, Operational Center of the Ministry of Defense of the Czech Republic

Jana Žaludová, Founder and former CEO Prague.bio

Pavel Štalmach, Vysoká škola CEVRO

15.00-16.00 INNOVATION WORKSHOP

Examples of innovative techniques

16.00-16.15 COFFEE BREAK

16.15-16.30 Prof. Josh Lerner, Harvard University

Why have public efforts to support entrepreneurship and venture capital failed – and what to do about it? (online)

16.30-17.00  DEVELOPMENT OF INNOVATION KNOW-HOW AS A NECESSARY CONDITION FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS

Presentation of a new postgraduate program MPA in Innovation Management and Activities of the FFF Innovation Accelerator

Tomáš Pluhařík a Pavel Štalmach

17.00-18.00 PANEL III – INNOVATION ECOSYSTEMS  

Process and institutional conditions for the successful implementation of innovations – what needs to be done/set from the perspective of the public and private sectors

Bohuslav Přikryl, CSG Aerospace’s Vice President for Research, Development and Innovation

René Samek, Czechinvest

Vít Horký, Founder, Czech Founders

Tomáš Pluhařík, CEO HuMaInn / Behavee, Vysoká škola CEVRO

18.00-18.15 CONCLUSION – SUMMARY

Moderator of the conference: František Mičánek, Vysoká škola CEVRO

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení