Společný postgraduální vzdělávací program Diplomatické akademie a vysoké školy CEVRO Institut.

● pro všechny, kteří mají zájem působit v zahraničních službách, ať už veřejných či soukromých

● úspěšní absolventi získají adresná doporučení garantů a přednášejících při hledání souvisejících pracovních pozic

 Zahájení další studijní skupiny: září 2023

Přihlášky přijímáme až do: 28. února 2023.

HLAVNÍ ODBORNÍ GARANTI:

JUDr. Cyril Svoboda, český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL, byl také poslancem Parlamentu ČR.

Tomáš Pojar, M.A., diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání, v minulosti působil například jako ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, náměstek ministra zahraničních věcí nebo český velvyslanec v Izraeli

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

O studijním programu

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.
 • Celková cena za třísemestrální studijní program je 97.000 Kč + 14.700 Kč DPH. Cena studia je tvořena dvěma položkami, z nichž část nepodléhá DPH (27.000 Kč) a část podléhá (70.000 Kč + 21 % DPH).
 • Absolventi vysoké školy CEVRO Institut mají nárok na slevu 10 % z ceny studia z 2. a 3. semestru.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchraného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny studia 2. a 3. semestru.
 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MPA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.