Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

MPA – Inovační management

Ve spolupráci s našimi partnery Future Advances Technologies z.ú. (Future Forces Forum) a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu vám představujeme nový elitní postgraduální vzdělávací program určený pro:
 • Jakékoliv zájemce, ale primárně pro střední a vyšší management a odborný management institucí veřejného sektoru a soukromých společností, zejména pak pro ty, kteří budou plnit různé úkoly v oblasti praktického využití technologického pokroku pro další pozitivní rozvoj společnosti.
 • Absolventi programu budou schopni a připraveni aktivně a komplexně řídit procesy tvorby inovačních produktů a jejich praktické implementaci v rámci strategické tržní optimalizace veřejných a soukromých institucí.
 • Absolventi programu budou schopni a připraveni aktivně a komplexně řídit vytváření, činnost a využívání různých procesních prvků inovačních infrastruktur (inkubátory, akcelerátory, startupy atd.) pro realizaci inovačních produktů.

Zahájení nové studijní skupiny: jaro 2024.

Přihlášky přijímáme do 31. března 2024.

 

Základem udržení konkurenceschopnosti produktů v oblasti podnikání a udržení adekvátnosti produktů v oblasti veřejných služeb je jejich soustavná inovace založená na absorpci technologického pokroku.
Optimální realizace efektivních inovačních projektů vyžaduje existenci kvalifikovaných manažerů v oblasti inovačního managementu.
Tento třísemestrální postgraduální kurz (MPA forma) by měl přispět ke komplexní odborné přípravě manažerů v oblasti inovačního managementu a k vytvoření dostatečné robustní kapacity manažerských zdrojů v oblasti přípravy a implementaci inovačních projektů v ČR v následujících letech.  

ODBORNÝMI GARANTY PROGRAMU JSOU:

RNDr. Pavel Štalmach, MBA      

Tomáš Pluhařík, CEO HuMaInn / CyWeTa

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Tomáš Pojar, M.A.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc
PhDr. Jakub Landovský, PhD.
Mgr. František Šulc
Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD.
Mgr. Daniel Koštoval
Ing. Jiří Baloun, PhD., MSc
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Miroslav Feix, M.S.
PhDr. Jan Paďourek
Ing. František Mičánek, PhD.
Ing. Karel Řehka
Tomáš Pluhařík
RNDr. Pavel Štalmach, MBA
Mgr. Osman Salih
Ing. Michal Procházka
Jaromír Zahrádka, PhD.
Mgr. Jana Žaludová
Mgr. Matěj Malecha

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení