Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

P.G.D.J. – Média a současné mediální prostředí

Postgraduální vzdělávací program zaměřený na fungování (nejen) českých médií. Cílem programu P.G.D.J. (Postgraduate Diploma in Journalism) je poskytnout studentům možnost setkat se a diskutovat s uznávanými profesionály z oboru a nechat se inspirovat jejich životními a profesními zkušenostmi, ať už se chtějí stát novináři, mediálními profesionály nebo jen chtějí pochopit jejich fungování.

Zahájení další studijní skupiny: 24. a 25. listopadu 2023.
Přihlášky ale přijímáme až do konce listopadu 2023!

GARANTSKÝ BOARD PROGRAMU:

Jiří Š. Cieslar, výkonný garant programu, šéfredaktor CEVROARENA.cz.

Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva Czech News Center

Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV NOVA

Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů

Tomáš Pojar, diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut

Tomáš Pluhařík, odborník na kyberbezpečnost a nový marketing, CEO HuMaInn / Behavee

Program sestává z více jak 30 přednášek a setkání s profesionály, tak z praktických ukázek, exkurzí a workshopů v českých médiích a mediálních společnostech (např. TV NOVA, SEZNAM, CZECH NEWS CENTRU, INSIDER PODCAST…).

Součástí studia a podmínkou absolvování jsou i praktické žurnalistické výstupy pod vedením předních českých odborníků. Jedním z tréninkových míst je názorový portál vysoké škole CEVRO Institut CEVROARENA.CZ.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMATA:

Libuše ŠmuclerováSoučasný mediální svět
Otakar FoltýnProblematika dezinformací
Mirek TopolánekNovinář X politik aneb Média z druhé strany
Daniel AnýžZahraniční zpravodajství
Kamil HouskaPolitické zpravodajství
Dominik StroukalTrendy v ekonomické žurnalistice
Pavel ŽáčekMédia a minulost
Jindřich ŠídloSociální sítě
Jakub SzántóVálečná žurnalistika
Vladimír MlynářNovinařina, byznys a politika – pohled ze všech stran
Tomáš PluhaříkNová média a online marketing
Kamila KlausováEditor a první stránka novin
Jindřich ŠídloPolitická satira
Petr ŠimůnekByznys
Libuše ŠmuclerováBudoucnost médií v ČR a ve světě
Jiří PeňásUmění cestopisu a eseje
Tomáš PluhaříkRobotická a instant komunikace v médiích a marketingu
Tereza ŠídlováPráce se zdroji a informacemi
Václav MachLegislativa v oblasti vydavatelského trhu
Peter PodolínskýJak psát na sociální sítě
Martin KraflTiskový mluvčí
Tomáš PluhaříkRobotická a instant komunikace
Václav MachInovace v mediálním odvětví
Daniel KöpplPolitické PR
Vladimír RosolOn-line média a sociální sítě na rozcestí
Barbora OsvaldováŽurnalistické žánry
Barbora OsvaldováNovinářská etika
Helena ChaloupkováMediální právo
Tomáš JirsaPR a Reklama v médiích
Radek LainBulvár
Tomáš PluhaříkOchrana digitálních prostředků a Data Privacy v žurnalistice
TV NovaEditorská práce ve zpravodajství
Josef ŠlerkaJak se proměnila česká žurnalistika za posledních 20 let?
Czech News CenterDatová žurnalistika

O studijním programu

 • Studium o délce dvou semestrů
 • Ukončení praktickou zkouškou
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech (pátek a sobota) – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr. Jedna přednáška má délku 120 min.
 • Názorový portál CEVROARENA.cz
 • TV NOVA
 • TV Seznam
 • Czech News Center (Reflex, Blesk…)
 • Transatlantické centrum VSCI
 • Behavee
 • CMI News (Info.cz – Insider Podcast)
 • a další
 • Cena studia je 79 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý dvousemestrální program P.G.D.J. – Média a současné mediální prostředí.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 65.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování programu P.G.D.J. je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních institucí, kde má postgraduální vzdělání P.G.D.J. tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení